วันพุธที่ 9 พ.ค.61 รอง ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.รุ่นที่ 118 เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์

CSR นศ.สจว.รุ่นที่ 118 เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ 9 พ.ค.61