กิจกรรมสาธารณประโยชน์ CSR

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สจว.สปท. ตรวจเยี่ยมกำลังพลจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ รพ.สนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. สนับสนุนกำลังพลจิตอาสา พ.ท.หญิง พจนา เปลี่ยนเกิด หน.แผนกวิจัยและพัฒนาหลักนิยม กวก.สจว.สปท. ซึ่งเป็นกำลังพลที่เคยปฏิบัติหน้าที่ “พยาบาล” เข้าร่วมปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๑ พ.ค.๖๔ ณ รพ.สนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัฒนา แฟคตอรี่ จ.สมุทรสาคร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สจว. และศิษย์เก่า ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแด่สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

วันพุธที่ ๑๙ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต นำคณะนักศึกษาหลักสูตร สจว. ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแด่สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. และคณะ เป็นผู้รับมอบ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุน การศึกษาให้แก่นักเรียนที่ศึกษาตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันอังคารที่ ๑๘ พ.ค.๖๔ ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๒๑ มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุน การศึกษาให้แก่นักเรียนที่ศึกษาตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักผู้บังคับบัญชา สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘
ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ณ รร.บ้านโกรกเดือนห้า จ.นครราชสีมา

วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๘
ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบเงินสบทบทุนการซ่อมแซมโรงอาหาร ห้องสหกรณ์ สนามเด็กเล่น
และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ณ รร.บ้านโกรกเดือนห้า จ.นครราชสีมา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นศ.พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สจว.สปท.

วันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๓ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. พร้อมคณะ นศ.พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒
จัดพิธีรับมอบสนามเด็กเล่น สจว.สปท.
โดยมี พล.ท. ไพศาล งามวงศ์วาน เสธ.สปท.
เป็นประธานในการรับมอบสนามเด็กเล่น
ณ สนามเด็กเล่น สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข้าราชการ สจว.สปท.
ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ ข้าราชการ สจว.สปท. ได้เข้าร่วมการบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

๒๑ มี.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงอาหารกลางวัน และทำบุญถวายสังฆทาน ณ รร.บ้านม่วงวิทยาคาร จ.บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด จ.บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม

๒๑ มี.ค.๖๒ ศึกษาดูงานภาคอีสาน (๑๙-๒๒มี.ค.๖๒)สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานภาคอีสาน กิจกรรมจิตอาสา บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ ํากัด (สนามฟุตบอลช้างอารีน่า และสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ) จ.บุรีรัมย์

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐) ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี ณ อนุสรณ์สถาน สปท.

กิจกรรม CSR ประชุมกรรมการบริหาร รวมรุ่น และมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ของ สจว.สพฐ.๒

วันเสาร์ที่ ๒๐ ต.ค.๖๑ ศิษย์เก่าสจว.สพฐ.รุ่น ๒ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์(CSR) ที่โรงเรียนราชานุบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านฯ

วัน ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยหลา

พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำนักศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วัน ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้โครงการป่าในเมือง ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Read More>

๗ ส.ค. ๖๑ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง พร้อมข้าราชการ สจว.สปท. ร่วมกิจบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง พร้อมข้าราชการ สจว.สปท. ร่วมกิจบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ส.ค. ๖๑ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง พร้อมข้าราชการ สจว.สปท. ร่วมกิจบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในราชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

Read More>

๔ ส.ค.๖๑ สถาบันจิตวิทยาความั่นคง ร่วมทำกิจกรรมกับ สมาคมจิตวิทยาความมั่นคง ในโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๑

สถาบันจิตวิทยาความั่นคง ร่วมทำกิจกรรมกับ สมาคมจิตวิทยาความมั่นคง ในโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๔ ส.ค.๖๑ สถาบันจิตวิทยาความั่นคง ร่วมทำกิจกรรมกับ สมาคมจิตวิทยาความมั่นคง ในโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๑ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Read More>

๑๘ ก.ค.๖๑ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบบ้านอุ่นไอรัก ณ บ้านกุดลิงง้อ อ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิํ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อม พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบบ้านอุ่นไอรัก ณ บ้านกุดลิงง้อ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

Read More>

นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๔ บริจาคเครื่องแระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำ และ ทีวี แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๔ บริจาคเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำ และ ทีวี แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๔ บริจาคเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำ รุ่น MH800

ทีวี LED LG 55 นิ้ว แก่ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

Read More>

พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดประสิทธิธาราม

พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น ๑๑๘ พร้อมคณาจารย์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ภาคใต้ ในกิจกรรม"สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่ สู่น้อง" ที่โรงเรียนวัดประสิทธาราม อำเภอเมือง และโรงเรียนเกาะนกเภา อำเภอดอนสัก โดยมีกิจกรรมทันตกรรมเพื่อปลูกฝังการดูแลสุขภาพในช่องปาก แจกแปรงสีฟัน-ยาสี ฟันสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี กิจกรรมสันทนาการ สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องเล่นในการพัฒนาสำหรับเด็ก


๒๗ มิ.ย.๖๑ ๑๓๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดประสิทธิธาราม

วันพุธที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ ๑๓๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดประสิทธิธาราม พร้อม มอบทุนการศึกษา และสิ่งของ ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา จ.สุราษฎร์ธานี

Read More >

CSR นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ 5 เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ ๑๑๐๐ ผอ.สจว.ฯ นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จ.เชียงราย

Read More >

CSR นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ 5 เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ

วันพุธที่ 9 พ.ค.61 1100 ผอ.สจว.ฯ นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ 5 ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จ.เชียงราย

Read More >

CSR นศ.สจว.รุ่นที่ 118 เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ 9 พ.ค.61

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์

Read More >

วันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61 0800 ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ 118 ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

๒๗ เม.ย.๖๑ ๐๘๐๐ ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ และ นศ.สจว.สพฐ รุ่นที่ ๕ ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันศุกร์ที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ ๐๘๐๐ ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

Read More >

นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๕ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ รร.คูเต่าวิทยา เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๑
นักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่น ๑๑๗ มอบเครื่องกรองน้ำและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย อ.แม่ระมาด จ.ตาก

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันป้องกันประเทศ

โดย นักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่น ๑๑๗ มอบเครื่องกรองน้ำและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย อ.แม่ระมาด จ.ตาก วันที ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

Read More >