หลักสูตรสจว.๑๑๙ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๘ ก.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานกทม.ครั้งที ๓ ฟังบรรยายสรุป เรื่อง สภาวการณ์ด้านพลังงานในประเทศ และผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน ๒๐๑๖ - ๒๐๒๕ โดย คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ ห้องพลังไทย ๑ ชั้น ๓ ปตท. สำนักงานใหญ่ และฟังบรรยายสรุปและทดสอบยิงปืน โดย พล.ต. ณัฐวุฒิ สบายรูป ประธานสนามยิงปืน ให้การต้อนรับ ณ สนามยิงปืน ศรภ.อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานต่างประเทศระหว่าง ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๒

 • ๒๔ มิ.ย. ๖๒ ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงาน ณ สะพาน Akashi kaikyo bridge และพิพิธภัณฑ์รถไฟฟ้าบริษัท JR ประเทศญี่ปุ่น รองผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงาน ณ อู่ต่อเรือ Hyundai สาธารณรัฐเกาหลี
 • ๒๕ มิ.ย. ๖๒ ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมคำนับท่านกงสุลใหญ่ นครโอซาก้า เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฟังบรรยายสรุปเยี่ยมชมอำเภอโตโยต้า จ.นาโกย่า ซึ่งเป็น อำเภออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง และพิพิธภัณฑ์ โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น และรองผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงาน อาคารนูริมารู เอเปค Nurimaru APEC House พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี
 • ๒๖ มิ.ย. ๖๒ ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงาน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบรถไฟความเร็วสูง (Maglev Exhibition Center ) ประเทศญี่ปุ่น และรองผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมคำนับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล และศึกษาดูงาน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 • ๒๗ มิ.ย.๖๒ สปท.(สจว.สปท.) นำ นศ.สจว.๑๑๙ ดูงาน ญี่ปุ่น เกาหลี ดังนี้๑.สาย ๑ และ๒(ญี่ปุ่น)ศึกษาดูงานโครงการจีกัง ระบบป้องกันน้ำท่วมโดยมี คุณทากา ทาม่าซัง ให้การต้อนรับ และพิพิธภัณท์ทหาร สาย ๓ (เกาหลี) ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์แห่งสายน้ำชองกแยชอน Cheonggyecheon Museum และ อนุสรณ์สงครามเกาหลี โดย Mr.Park, Sam Deuk ผู้อำนวยการอนุสรณ์สงครามเกาหลี ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๑ มิ.ย. ๖๒ ๖๔ ปี งานคืนสู่เหย้า สจว.

สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมจัดงาน ๖๔ ปี คืนสู่เหย้าชาว สจว. ณ ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาขาต่างๆ ๑๒ รางวัล อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง ๑๐ - ๑๔ มิ.ย. ๖๒

 • ๑๐ มิ.ย. ๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง โดยมี นายพิชัย ชูกาญจนพิทักษ์ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปกองทัพภาคที่ ๒ จ.นครราชสีมา โดยมี พล.ต. ณรงค์ กลั่นวารี เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ
 • ๑๑ มิ.ย. ๖๒ เวลา พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) จ.ขอนแก่น โดยมี นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี จำกัด(มหาชน) ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นจ.ขอนแก่น โดย รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุลอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมโรงพยาบาลขอนแก่นจ.ขอนแก่น โดยมี นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับ และร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • ๑๒ มิ.ย. ๖๒ เวลา พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับฟังบรรยายสรุปจาก มทบ.๒๓ และ พล.ม.๓ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ จ.ขอนแก่นโดยมี พล.ต. สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.๒๓ ให้การต้อนรับ กองก ําลังสุรศักดิ์มนตรี (กกล.สุรศักดิ์มนตรี) รับฟังบรรยายสรุปจาก กองบิน ๒๓ และ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ณ กองบิน ๒๓ จ.อุดรธานี โดยมี น.อ. ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ
 • ๑๓ มิ.ย. ๖๒ สจว.นำ คณาจารย์ และ นศ.สจว.๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับฟังบรรยายสรุปจาก ๓ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. สำนักงาน จ.หนองคาย ๒. ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ๓. นรข.เขตหนองคาย ณ ศาลากลาง จ.หนองคาย โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รอง ผวจ.หนองคาย(ด้านความมั่นคง) ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ระหว่าง ๒๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๒

 • ๒๗ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ สจว.นำ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดย นาย มานิต อินเมฆ ผอ.สำนักงานนิคมฯ ให้การต้อนรับ และศึกษาที่ดูงานสยาม เคอรี่ ซีพอร์ต และเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.) โดย พล.ร.ต. อาภากร อยู่คงแก้ว ผบ.นสร.ให้การต้อนรับ
 • ๒๘ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดย ศิษย์เก่า สจว.๑๑๑ สจว.๑๑๖ และ พสบ.บก.ทท.๙ ร่วมให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมศุนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(ศฝภ.นทพ.) จ.ฉะเชิงเทรา โดย พ.อ.สันทัด ชำนาญเวช ผอ.ศฝภ.นทพ. ให้การต้อนรับ
 • ๒๙ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ และโบราณคดีปราสาทนครวัด และปราสาทบายน จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • ๓๐ พ.ค.๖๒ สจว.นำ คณาจารย์ และ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๑๐๗ คน ร่วมกับ สมาคมวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย มอบอุปกรณ์กีฬาและการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีกัมปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

หมายเหตุ : ประวัติวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาหลายครั้ง ทรงพบว่าประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลมีความทุกข์ยากอันเนื่องมาจากขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับของประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพระราชดำริให้ก่อสร้างวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ซึ่งอยู่ที่ตำบลซ็อมโบร์ อำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เปิดสอนทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนกัมพูชามีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้น ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษาประมาณ ๑,๒๐๐ คน (จากหนังสือวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล : สายใยไทย-กัมพูชา)

 • ๓๑ พ.ค.๖๒ สจว.นำ คณาจารย์ และ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๑๐๗ คน เข้าเยี่ยมคำนับและฟังบรรยายสรุป จากเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ และศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีพระราชวังจตุมุขสิริมงคล พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ตั้งอยู่ที่พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา อ่านเพิ่มเติม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ดูงาน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

อ่านเพิ่มเติม

กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ดูงาน ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ดูงาน ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ จำนวน ๓๐ ต้น ณ พุทธมณฑล สาย ๔

๑๙ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๕๑๕ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินวิ่งการกุศล สจว.มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ให้การต้อนรับ ณ สะพานพระราม ๘ อ่านเพิ่มเติม

190519 สจว. จัดงานกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

HOT NEWS

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล คสช. บก.ทท. และกองทัพ

Hotnew

กิจกรรมจิตอาสา อ่านทั้งหมด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ จำนวน ๓๐ ต้น ณ พุทธมณฑล สาย ๔

๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

๒๑ มี.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงอาหารกลางวัน และทำบุญถวายสังฆทาน ณ รร.บ้านม่วงวิทยาคาร จ.บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด จ.บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม

๒๑ มี.ค.๖๒ ศึกษาดูงานภาคอีสาน (๑๙-๒๒มี.ค.๖๒)สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานภาคอีสาน กิจกรรมจิตอาสา บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ ํากัด (สนามฟุตบอลช้างอารีน่า และสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ) จ.บุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]

Head Slide