Carousel imageCarousel image

ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.
ปฐมนิเทศ นศ. พสบ.บก.ทท.๑๒

วันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ปฐมนิเทศ นศ. พสบ.บก.ทท.๑๒ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ณ ห้องประชาสนเทศ ๒
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางพรทิพย์ โสววัฒนกุล และคณะ เข้าแสดงความยินดีแด่ ผอ.สจว.สปท.

วันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘๐๐นางพรทิพย์ โสววัฒนกุล อดีตผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่า สจว. รุ่นที่ 89 และ พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ 2 และคณะร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สจว.สปท.
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.
ได้กรุณามอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับกำลังพล

วันอังคารที่ ๒๗ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ ผอ.สจว. กรุณามอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับกำลังพล
ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

น.อ. สุกมล แสงอรุณ และคณะ เข้าแสดงความยินดีแด่ ผอ.สจว.สปท.

วันพฤหัสบดี ๒๒ ต.ค.๖๓ น.อ. สุกมล แสงอรุณ ศิษย์เก่า สจว.รุ่นที่ ๙๗ และคณะเข้าแสดงความยินดีแด่ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.ในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานส่วนผู้บังคับบัญชา สจว.สปท.
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผู้แทน บริษัท สยามกลการ จำกัด เข้าแสดงความยินดีแด่ ผอ.สจว.สปท.

วันจันทร์ ๑๙ ต.ค.๖๓ คุณปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร ผู้แทน บริษัท สยามกลการ จำกัด เข้าแสดงความยินดีแด่ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานส่วนผู้บังคับบัญชา สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย สจว.สปท. และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๖ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย สจว.สปท. และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ได้กรุณาอวยพรและมอบของขวัญวันเกิดแก่ข้าราชการ
สจว. ที่เกิดในเดือน ต.ค.

วันศุกร์ที่ ๑๖ ต.ค.๖๓ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ได้กรุณาอวยพรและมอบของขวัญวันเกิดแก่ข้าราชการ สจว. ที่เกิดในเดือน ต.ค. ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๖๔

วันที่ ๑๔ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๖๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บก.ทท.

วันที่ ๑๒ ต.ต.๖๓ เวลา ๐๖๓๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต และคณะข้าราชการ สจว.สปท. ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓
ณ ลานอเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพไทย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

รอง ผอ.สจว.สปท. นำกำลังพล สจว. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ พ.อ. อาชวกุล กาญจนาคม รอง ผอ.สจว.สปท. นำกำลังพล สจว. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล บก.ทท. และกองทัพ

กิจกรรมจิตอาสา อ่านทั้งหมด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข้าราชการ สจว.สปท. ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ ข้าราชการ สจว.สปท. ได้เข้าร่วมการบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ พสบ.บก.ทท.๑๑ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก ณ บก.ทท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๓ พ.ค.๖๒ กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ จำนวน ๓๐ ต้น ณ พุทธมณฑล สาย ๔ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]

ระยะเวลาอบรมตั้งแต่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔