หลักสูตรสจว.๑๑๙ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้า สจว.สปท. โดยนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ จัดการแถลงผลงานทางวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื ซึ่งมี พล.ร.ท. ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย ร.น. รอง ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท.อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel image

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ช่วงบ่าย สจว.สปท. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผบ.สปท. เป็นประธานปิดการศึกษา มอบประกาศนียบัตรและเข็มจิตวิทยาความมั่นคง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ จำนวน ๘๖ คน ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีลงนามถวายพระพร

Carousel imageCarousel image

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนเป็นข้าราชการที่ดีและร่วมลงนามถวายพระพร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้าราชการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนเป็นข้าราชการที่ดี และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานภาคใต้ ระหว่าง ๒๑ - ๒๖ ก.ค. ๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคใต้ รับฟังบรรยายสรุป ณ กองบิน ๗ (บน.๗) จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี น.อ. ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รอง ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๘ ก.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานกทม.ครั้งที ๓ ฟังบรรยายสรุปและทดสอบยิงปืน โดย พล.ต. ณัฐวุฒิ สบายรูป ประธานสนามยิงปืน ให้การต้อนรับ ณ สนามยิงปืน ศรภ.อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานต่างประเทศระหว่าง ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๒ สปท.(สจว.สปท.) นำ นศ.สจว.๑๑๙ ดูงาน ญี่ปุ่น เกาหลี ศึกษาดูงานอนุสรณ์สงครามเกาหลี โดย Mr.Park, Sam Deuk ผู้อำนวยการอนุสรณ์สงครามเกาหลี ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๑ มิ.ย. ๖๒ ๖๔ ปีงานคืนสู่เหย้าสจว.สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมจัดงาน ๖๔ ปี คืนสู่เหย้าชาว สจว. และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาขาต่างๆ ๑๒ รางวัล อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๑๐ - ๑๔ มิ.ย. ๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับฟังบรรยายสรุป ณ ศาลากลาง จ.หนองคาย โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รอง ผวจ.หนองคาย(ด้านความมั่นคง) ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ระหว่าง ๒๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๒

พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ เข้าเยี่ยมคำนับและฟังบรรยายสรุป จากเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ และศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีพระราชวังจตุมุขสิริมงคล พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ตั้งอยู่ที่พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ จำนวน ๓๐ ต้น ณ พุทธมณฑล สาย ๔ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ดูงาน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย อ่านเพิ่มเติม

กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ดูงาน ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ดูงาน ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)อ่านเพิ่มเติม

190519 สจว. จัดงานกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

๑๙ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๕๑๕ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินวิ่งการกุศล สจว.มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ให้การต้อนรับ ณ สะพานพระราม ๘ อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล คสช. บก.ทท. และกองทัพ

Hotnew

กิจกรรมจิตอาสา อ่านทั้งหมด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ จำนวน ๓๐ ต้น ณ พุทธมณฑล สาย ๔ อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด อ่านเพิ่มเติม

๒๑ มี.ค.๖๒ ศึกษาดูงานภาคอีสาน (๑๙-๒๒มี.ค.๖๒)สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานภาคอีสาน กิจกรรมจิตอาสา บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ ํากัด (สนามฟุตบอลช้างอารีน่า และสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ) จ.บุรีรัมย์

๒๑ มี.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงอาหารกลางวัน และทำบุญถวายสังฆทาน ณ รร.บ้านม่วงวิทยาคาร จ.บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด จ.บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]

Head Slide