Carousel imageCarousel image

ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒

วันศุกร์ที่ ๑๕ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๔๕ พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ อาคาร สจว.สปท. โดย พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การแถลงผลงานทางวิชาการ พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ในหัวข้อ "เยาวชนยุคใหม่ หัวใจสร้างชาติ"
โดยมี พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธาน

วันศุกร์ที่ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ น.
พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. ได้กรุณาเป็นประธาน ในการแถลงผลงานทางวิชาการ พสบ.บก.ทท. รุ่นที่
๑๒ ในหัวข้อ "เยาวชนยุคใหม่ หัวใจสร้างชาติ" โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นองค์ปาฐก ทั้งนี้ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว. และคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน สำนักงานเมืองพัทยา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานรับฟังบรรยายสรุป พร้อมมอบของที่ระลึก ณ เมืองพัทยา และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเมืองพัทยา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วันพุธที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๓๑๕ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายสรุป ชมการสาธิตทางทหาร พร้อมมอบของที่ระลึก และปล่อยเต่าทะเล ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

วันพุธที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และร่วมรับฟังบรรยายสรุป พร้อมมอบของที่ระลึก ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

วันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๓๑๕ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานรับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำ คณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด

วันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำ คณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกรับฟังบรรยายสรุป / ตอบข้อซักถาม เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล บก.ทท. และกองทัพ

กิจกรรมจิตอาสา อ่านทั้งหมด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข้าราชการ สจว.สปท. ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ ข้าราชการ สจว.สปท. ได้เข้าร่วมการบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ พสบ.บก.ทท.๑๑ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก ณ บก.ทท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๓ พ.ค.๖๒ กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ จำนวน ๓๐ ต้น ณ พุทธมณฑล สาย ๔ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]

ระยะเวลาอบรมตั้งแต่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔