EP29 กองทัพไทยช่วยเหลือผู้อพยพเพื่อมนุษยธรรม

EP28 ทหารไทยลาดตระเวน 24 ชม. ชายแดน จ.ตาก "เหตุจากการรบในเมียนมา"

EP27 เพราะระลึกทุกนาที คือ เงินภาษีประชาชน

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2276 4635
โทรสาร : 0 2276 4635
อีเมล์ : info@ispthai.ac.th