ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต สมัครเรียน สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗ คลิก

ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา

วันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค.๖๓ นักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา จำนวน ๘๐ คน ณ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  • จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า ทรงตรวจพลสวนสนาม จากกองทหาร ๓ เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งกองทัพไทย จัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร ตำรวจครั้งนี้ขึ้น เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเนื่องในวันกองทัพไทย นับเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในรัชกาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อทหาร ตำรวจ
  • ต่อจากนั้น พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมา ของการจัดพิธีสวนสนาม พร้อมกับกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำกำลังพลสวนสนาม จำนวน ๖ พัน ๘๑๒ นาย กล่าวคำปฏิญาณตน
  • ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส แก่เหล่าทหาร ตำรวจ
  • จากนั้น ทอดพระเนตรกำลังทางอากาศ ประกอบด้วยหมู่บิน AU-23 จำนวน ๓ เครื่อง ทำการบินปล่อยควันสีรูปธงชาติ ตามด้วยหมู่บินเฮลิคอปเตอร์ ๔ เหล่าทัพ ทำการบินแบบหมู่ ๖ และหมู่ ๙ จำนวน ๑๕ เครื่อง พร้อมด้วยหมู่เครื่องบินรบ ทำการบินแบบหมู่ ๙ และหมู่ ๑๐ จำนวน ๑๙ เครื่อง รวมถึงการสวนสนาม ของเหล่าทหาร - ตำรวจ ประกอบด้วย กรมเดินเท้าสวนสนาม ๗ กรม กรมละ ๔ กองพัน , กรมวิ่งสวนสนาม ๑ กรม ๕ กองพัน , กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ ๑ กองพัน และกรมยานยนต์ ๒ กรม กรมละ ๓ กองพัน รวมทั้งหมด ๓๙ กองพัน เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสามารถ ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่ง"จอมทัพไทย"ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้กองทัพไทย ได้จัดพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยทุกปี เพื่อให้กำลังทหารยึดมั่นในความจงรักภักดี และครองตนให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตย เจริญรอยตามบรรพบุรุษในการเป็นทหาร และความเสียสละของพระมหากษัตริย์ในอดีต ซึ่งวันนี้ในอดีตเป็นวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือข้าศึก จึงเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ พสบ.บก.ทท.๑๑ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก ณ บก.ทท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันพุธที่ ๘ ม.ค.๖๒ ๑๕๐๐ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท.เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นศ. พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล บก.ทท. และกองทัพ

Hotnew

กิจกรรมจิตอาสา อ่านทั้งหมด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ จำนวน ๓๐ ต้น ณ พุทธมณฑล สาย ๔ อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด อ่านเพิ่มเติม

๒๑ มี.ค.๖๒ ศึกษาดูงานภาคอีสาน (๑๙-๒๒มี.ค.๖๒)สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานภาคอีสาน กิจกรรมจิตอาสา บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ ํากัด (สนามฟุตบอลช้างอารีน่า และสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ) จ.บุรีรัมย์

๒๑ มี.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงอาหารกลางวัน และทำบุญถวายสังฆทาน ณ รร.บ้านม่วงวิทยาคาร จ.บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด จ.บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]