หน้าแรก

Head Slide

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล,คสช,กองทัพไทย

Hotnew

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ CSR


หลักสูตร

สจว.สปท.

พสบ.บก.ทท.

สจว.สพฐ.

ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

พิธีเปิดการศึกษา

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

Read More >

ผอ.สจว.ฯ พบปะนักศึกษา สจว.๑๑๘

ผอ.สจว.ฯ พบปะนักศึกษา สจว.๑๑๘

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ผอ.สจว.ฯ พบปะนักศึกษา สจว.๑๑๘ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

Read More >

ข่าวสารและกิจกรรม-[อ่านทั้งหมด..]

สจว.สพฐ.รุ่นที่ 5 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ รร.คูเต่าวิทยา

นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ 5 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ รร.คูเต่าวิทยา เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61

สจว. เพื่อสังคม

พสบ.บก.ทท.

รุ่นที่ ๙

สจว. รุ่นที่ ๑๑๘

สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕

นบ. รุ่นที่ ๖

ทำเนียบรุ่น

ทำเนียบรุ่น พสบ.บก.ทท.

ทำเนียบรุ่น สจว.

ทำเนียบรุ่น สจว.สพฐ.

ทำเนียบรุ่น นบ.

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]

สพฐ.รุ่น 5 ศึกษาดูงาน ทรภ.2 และ ทภ.4

พ.อ.วิโรจน์ เกิดแสง รอง ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว.สพฐ.5 ศึกษาดูงาน ทรภ.2 และ ทภ.4 ส่วนหน้า จ.สงขลา เมื่อ 12 มี.ค.61

สจว.สพฐ.รุ่น 5 รับฟังการบรรยายจาก หอการค้า จ.สงขลา

ผอ.สจว.นำคณะ นศ.สจว.สพฐ.5 รับฟังการบรรยายจาก สำนักงาน จ.สงขลา หอการค้า จ.สงขลา และ สตม.จว.สงขลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ รร.คูเต่าวิทยา เมื่อ 13 มี.ค.61

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ หรือ Ransomware ที่มีชื่อเรียกว่า“WannaCry” ระบาดไปทั่วโลกโดยผ่านช่องโหว่ของMicrosoft Windows ที่ได้มีการระบุไว้ใน security bulletin MS17-010

Petya Ransomware สายพันธุ์ใหม่นี้ถูกเรียกว่า Petwrap ซึ่งกำลังโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ISP ธนาคาร โรงกลั่นน้ำมัน หรือโรงไฟฟ้า ทั้งในรัสเซีย ยูเครน อินเดีย และยุโรปโดยเรียกร้องเงินค่าไถ่เป็นจำนวน $300 หรือประมาณ 10,200 บาทผ่าน Bitcoin