HOT NEWS

ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

  • เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. พร้อมข้าราชการ มอบกระเช้าแด่ พล.อ.วีระยุทธ จิตต์ศิริ อดีต ผอ.สจว.สปท. เนื่องโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ บ้านจิตต์ศิริ อ่านเพิ่มเติม
  • เมื่อวันที่ ๘ ม.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. พร้อมข้าราชการ มอบกระเช้าแด่ พล.อ. ดุษฎี รามสมภพ อดีต ผอ.สจว.สปท. เนื่องโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม
  • วันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ โดยมี พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม
  • วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐ อ่านเพิ่มเติม
  • วันพุธที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ณ สจว.สปท.อ่านเพิ่มเติม
  • วันศุกร์ที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๓๐ การแถลงผลงานวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง "วิถี “ประชารัฐ” วิถีแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ๑๓๓๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงานในพื้นที่ กทม. ครั้งที่ ๒ ณ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) อ่านเพิ่มเติม

  • วันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ๐๙๓๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงานในพื้นที่ กทม. ครั้งที่ ๒ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย รับฟังการบรรยายสรุปจาก นทพ., ชด.ทหาร, และ ศสภ.ยก.ทหาร อ่านเพิ่มเต็ม
  • วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีและประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล ณ สจว.สปท.อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ หอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา บริษัท สยามกลการ จำกัด จ.ชลบุรีอ่านเพิ่มเต็ม

วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และเรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล คสช. บก.ทท. และกองทัพ

Hotnew

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ CSR อ่านทั้งหมด

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๑

กิจกรรม CSR ประชุมกรรมการบริหาร รวมรุ่น และมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ของ สจว.สพฐ.รุ่น ๒ วันเสาร์ที่ ๒๐ ต.ค.๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]

Head Slide