ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

วันพุธที่ ๒๔ มิ.ย.๖๓ พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผอ.สจว.สปท. ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์

Carousel imageCarousel imageCarousel image

วันพุธที่ ๒๔ มิ.ย.๖๓ พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผอ.สจว.สปท. พร้อมข้าราชการ สจว.สปท. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ชั้น ๑ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมเตรียมการรับตรวจการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิ.ย.๖๓ ๐๘๓๐ พ.อ. เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานประชุมเตรียมการรับตรวจการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องเสนาสนเทศ ๑ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗

วันอังคารที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๗ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

พิธีปัจฉิมนิเทศ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗

วันอังคารที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กำลังพล สจว.ฯ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิ.ย.๖๓ กำลังพล สจว.ฯ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย.๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ สจว.สปท.

วันอังคารที่ ๙ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผอ.สจว.สปท. ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ สจว.ฯ ทั้งนี้ นายสุรักษา ชัชวาลกิจ ศิษย์เก่า พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๘ และ น.ส. ปัทมา ทิมาสรวิชกิจ ศิษย์เก่า พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๙ ได้ร่วมกิจกรรมมอบทุนด้วย ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ เข้ามอบตู้พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

วันศุกร์ที่ ๒๙ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ เข้ามอบตู้พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 แด่ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. จำนวน ๑ เครื่อง ณ ห้องรับรอง อาคาร บก.สปท. และเวลา ๑๑๓๐ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ มอบตู้พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 จำนวน ๑ เครื่อง และอุปกรณ์ล้างมือ ๑ ชุด แด่ พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผอ.สจว.สปท. ณ ชั้น ๑ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การแถลงผลงานวิชาการ ของนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗

วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๒๐ การแถลงผลงานวิชาการ ของนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๗ เรื่อง การศึกษาไทย...! "ต้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจิทัล" (ออนไลน์) พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธี และองค์ปาฐก พิเศษ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร โดยมี พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ

ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีวันคล้ายวันสถาปนา สจว.สปท. ครบรอบ ๖๕ ปี

วันอังคารที่ ๕ พ.ค.๖๓ เวลา ๐๘๐๕ พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สจว.สปท. ครบรอบ ๖๕ ปี ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา

วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

โดย พลตรี อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ให้กับ พลตรี วิโรจน์ เกิดแสง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงท่านใหม่

ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ศิษย์เก่าสจว.รุ่นที่ ๑๑๔ สนับสนุนการป้องกันควบคุมเชื้อโรคไวรัส COVID-19

ด้วยความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 กฟผ.จึงมีนโนบายให้ผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ซึ่งเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันของเชื้อไวรัสฯในการนี้ นายทินกร พอจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนกฟผ. ได้สนับสนุนส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เจลอนามัย"น้ำใจ" กฟผ. ให้กับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อบริการบุคลากรภายใน อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา และผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อเสริมสุขอนามัยที่ดี ควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid -19 พร้อมทั้งสื่อสารความรู้ความเข้าใจให้ข้าราชการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สจว.สปท. กำหนดมาตรการคุมเข้มการป้องกันควบคุมโรคเชื้อไวรัส COVID-19

ดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบดิจิตอล (Thermoscan)และฆ่าเชื้อด้วยเจลอัลกอฮอล์แก่ข้าราชการ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๗ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๒๐ และผู้มาติดต่อ ที่ผ่านเข้ามาภายในอาคาร สจว.สปท. โดยยึดแนวปฏิบัติตาม สธ.ทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมตั้งวางเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในบริเวณภายในทางเข้าอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างความปลอดภัย นอกจากนี้ ยึดตามแนวทางปฏิบัติคำสั่ง ผบ.ทสส.เพื่อให้ขรก.สจว.สปท.ปฎิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนผ่านช่องทางสื่อสารของ สจว.สปท. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคเชื้อไวรัส COVID-19 จากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส คือ ให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่แออัด หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ ใช้มาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากเพื่อป้องกันโรค สำหรับผู้ที่เดินทางไปและกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรค ควรปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และลดความเสี่ยงที่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง

แบบประเมินความเสี่ยงโอกาสในการติดเชื้อ Corona Virus 2019 ด้วยตนเอง

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล บก.ทท. และกองทัพ

Hotnew

กิจกรรมจิตอาสา อ่านทั้งหมด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ พสบ.บก.ทท.๑๑ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก ณ บก.ทท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ จำนวน ๓๐ ต้น ณ พุทธมณฑล สาย ๔ อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (สจว.รุ่นที่ ๑๒๐)