หลักสูตรสจว.๑๑๙ อ่านเพิ่มเติม

๑๙ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๕๑๕ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินวิ่งการกุศล สจว.มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ให้การต้อนรับ ณ สะพานพระราม ๘ อ่านเพิ่มเติม

190519 สจว. จัดงานกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

๑๖ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๖๐๐ ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ สจว.สปท. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

190516 ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ สจว.สปท. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคาร สจว.สปท.

๑๐ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ ผบ.สปท. เป็นประธานปิดการศึกษา มอบประกาศนียบัตรและเข็มจิตวิทยาความมั่นคง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

๑๐ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ ผบ.สปท. เป็นประธานปิดการศึกษา มอบประกาศนียบัตรและเข็มจิตวิทยาความมั่นคง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ สจว.สปท.

๘ พ.ค.๖๒,๑๔๐๐ สจว.สปท. จัดพิธีมอบผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน สำหรับประชาชนจิตอาสา แก่นศ. หลักสูตร สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ และ สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

๘ พ.ค.๖๒,๑๔๐๐ สจว.สปท. จัดพิธีมอบผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน สำหรับประชาชนจิตอาสา แก่นศ. หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 119 และ สจว.สพฐ.รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชาสนเทศ1 สจว.

๘ พ.ค.๖๒ งานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ ๖๔ ปี และครบรอบ ๔๙ ปี สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยพล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธี โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

๘ พ.ค.๖๒ งานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ ๖๔ ปี และครบรอบ ๔๙ ปี สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยพล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธี โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสจว.สปท.

๗ พ.ค.๖๒ งานแถลงผลงานทางวิชาการของนศ.หลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ เรื่อง ความโปร่งใสของระบบการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ ๒๑ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธี และองค์ปาฐก ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านเพิ่มเติม

๗ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ แถลงผลงานทางวิชาการ หลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ เรื่อง ความโปร่งใสของระบบการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ ๒๑ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธี และองค์ปาฐก ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๓๐ เม.ย.๖๒ ,๑๓๓๐ สจว. จัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ห้องอเนกประสงค์ สจว.สปท. ติดตามรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ www.jogandjoy.run อ่านเพิ่มเติม

190430 สจว. จัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล
 • ๒๓ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ และ คณะนศ. สจว.รุ่น ๑๑๙ รวม ๑๖๙ คน ศึกษาดูงาน นศส. โดย พ.อ. ณพล วงศ์วัฒนะ รอง ผบ.ศสพ. ให้การต้อนรับชมการสาธิต พัน.ปจว. , รร.สพศ. และทดสอบกำลังใจโดดหอ ๓๔ ฟุต
 • ๒๔ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ และ คณะนศ. สจว.รุ่น ๑๑๙ รวม ๑๖๙ คน ศึกษาดูงาน ณ กองทัพภาคที่ ๓ (ทภ.๓) จ.พิษณุโลก โดยมี พล.ต. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รอง มทภ.๓ ให้การต้อนรับ และศึกษาดูงานโครงการเกษตรของพ่อ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) โดยมี พ.อ. กฤษณะ ภู่ทอง รอง ผบ.บชร.3 ให้การต้อนรับ
 • ๒๕ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ และคณะ นศ. สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นาย อรรถพล อิ่มหนำ ผช.ผอ.การฝ่ายการผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับ
 • ๒๖ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ และคณะ นศ. สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จ.เชียงใหม่ และดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดข้าวแท่นน้อย จ.เชียงใหม่ ช่วงบ่ายศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผอ.ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม
๒๓-๒๗ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ และนศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่๖เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ
 • ๑๗ เม.ย.๖๒ เวลาท้องถิ่น ๑๔๓๐ สจว. นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. และ จนท. จำนวน ๘๖ คน ศึกษาดูงาน DMZ โดย พ.ท.พิทยาพงษ์ นตต. / จนท.สถานทูตไทย/เกาหลีใต้ อำนวยความสะดวกแก่คณะ และรับฟังบรรยายสรุป
 • ๑๘ เม.ย.๖๒ เวลาท้องถิ่น ๐๘๓๐ สจว. นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. และ จนท. จำนวน ๘๖ คน ศึกษาดูงาน ด้านประวัติศาสตร์ ณ หมู่บ้านบุคชนฮันนกมาอึน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า ๖๐๐ ปี ที่ยังได้รับการอนุรักษ์และมีผู้คนอาศัยอยู่ ศึกษาดูงาน โรงเรียนทังซาน โดยมี ผอ.โรงเรียน ศึกษาธิการ และ สมาชิกสภาการศึกษา ให้การต้อนรับ
 • ๑๙ เม.ย.๖๒ เวลาท้องถิ่น ๐๙๕๐ สจว. นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. และ จนท. จำนวน ๘๖ คน ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ ที่พิพิธภัณฑ์สงคราม โดย แด จุง คิม หน.พิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับ นำคณะวางพวงมาลารำลึกถึงวีรชนทหารไทยที่เข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
 • ๒๐ เม.ย.๖๒ เวลาท้องถิ่น ๐๙๐๕ - ๑๑๓๐ สจว. นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. และ จนท. จำนวน ๘๖ คน ศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ พระราชวังด๊อกซูกุง และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี ซัมซุงดีไลท์ อ่านเพิ่มเติม
๑๗ เม.ย.๖๒ เวลาท้องถิ่น ๑๔๓๐ สจว. นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. และ จนท. จำนวน ๘๖ คน ศึกษาดูงาน DMZ โดย พ.ท.พิทยาพงษ์ นตต. / จนท.สถานทูตไทย/เกาหลีใต้ อำนวยความสะดวกแก่คณะ และรับฟังบรรยายสรุป
 • ๒ เม.ย.๖๒ สจว.ฯ นำ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๘๙ คน ศึกษาดูงาน รร.การบินกำแพงแสน จ.นครปฐม โดย น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง รอง ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับคณะ บรรยายสรุป และนำเยี่ยมชม ศึกษาดูงานพล.ช. จ.เพชรบุรี โดยมี พ.อ. สมศักดิ์ เครือเช้า รอง ผบ.พล.ช.(๒) ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป ณ พล.ช. จว.ราชบุรี
 • ๓ เม.ย.๖๒ สจว.ฯ นำ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๘๙ คน ศึกษาดูงาน กองพลทหารราบที่ ๙ (พล.ร.๙) จ.กาญจนบุรี โดย พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.๙ ให้การต้อนรับคณะ
 • ๓ เม.ย.๖๒ สจว.ฯ นำ นศ.สจว.๑๑๙ จำนวน ๘๙ คน ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จ.กาญจนบุรี โดย พ.อ. อัษฎาวุธ ปันยารชุน รอง เสธ.มทบ. ๑๗ ให้การต้อนรับคณะ

อ่านเพิ่มเติม

๒ เม.ย.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ เดินทางศึกษาดูงาน ณ ภาคตะวันตกศึกษา ดูงานโรงเรียนการบิน (รร.การบิน) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี น.อ. พิทูร เจริญยิ่ง รอง ผบ.รร.การบิน ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป ณ รร.การบิน จว.นครปฐม
 • ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

อ่านเพิ่มเติม

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • ๒๒ มี.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน นพค.๕๒ สนภ.๕ โดยมี พ.อ. บดีศร จิตต์บุญเจือ ผบ.นพค.๕๒ สนภ.๕ ณ นพค.๕๒ สนภ.๕ จ.บุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม

๒๒ มี.ค.๖๒ ศึกษาดูงานภาคอีสาน (๑๙-๒๒มี.ค.๖๒)สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานภาคอีสาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ (นพค.๕๒ สนภ.๕) จ.บุรีรัมย์

ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

HOT NEWS

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล คสช. บก.ทท. และกองทัพ

Hotnew

กิจกรรมจิตอาสา อ่านทั้งหมด

๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒ ผอ.สจว.สปท. ร่วมคณะ ผบ.สปท. บริจาคสิ่งของและเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามือสองของ ขรก.สปท. ณ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

๒๑ มี.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงอาหารกลางวัน และทำบุญถวายสังฆทาน ณ รร.บ้านม่วงวิทยาคาร จ.บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด จ.บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม

๒๑ มี.ค.๖๒ ศึกษาดูงานภาคอีสาน (๑๙-๒๒มี.ค.๖๒)สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานภาคอีสาน กิจกรรมจิตอาสา บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จ ํากัด (สนามฟุตบอลช้างอารีน่า และสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ) จ.บุรีรัมย์

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๑

กิจกรรม CSR ประชุมกรรมการบริหาร รวมรุ่น และมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ของ สจว.สพฐ.รุ่น ๒ วันเสาร์ที่ ๒๐ ต.ค.๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]

Head Slide