กิจกรรมศิษย์เก่าสจว.๙๗

รายชื่อศิษย์เก่าสจว.๙๗ (รออัพเดท)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

น.อ. สุกมล แสงอรุณ และคณะ เข้าแสดงความยินดีแด่ ผอ.สจว.สปท.

วันพฤหัสบดี ๒๒ ต.ค.๖๓ น.อ. สุกมล แสงอรุณ ศิษย์เก่า สจว.รุ่นที่ ๙๗ และคณะ เข้าแสดงความยินดีแด่ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานส่วนผู้บังคับบัญชา สจว.สปท.