กิจกรรมศิษย์เก่าสจว.๘๙

รายชื่อศิษย์เก่าสจว.๘๙ (รออัพเดท)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางพรทิพย์ โสววัฒนกุล และคณะ เข้าแสดงความยินดีแด ผอ.สจว.สปท.

วันพุธที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘๐๐ นางพรทิพย์ โสววัฒนกุล อดีตผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่า สจว. รุ่นที่ ๘๙ และ พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๒ และคณะร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สจว.สปท.