ศิษย์เก่า พสบ.บก.ทท. ๒

รายชื่อศิษย์เก่าพสบ.บก.ทท. ๒ (รออัพเดท)

รูปภาพ (หากศิษย์เก่าท่านใดมีภาพถ่ายในรุ่นพสบ.บก.ทท. ๒ สามารถส่งมาที่ info@ispthai.ac.th ทางจนท.จะดำเนินการใส่ภาพเพิ่มเติม)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางพรทิพย์ โสววัฒนกุล และคณะ เข้าแสดงความยินดีแด ผอ.สจว.สปท.

วันพุธที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘๐๐นางพรทิพย์ โสววัฒนกุล อดีตผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่า สจว. รุ่นที่ ๘๙ และ พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๒ และคณะร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สจว.สปท.