กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ศิษย์เก่า

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ พสบ.บก.ทท.๑๑ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก ณ บก.ทท.

กิจกรรม CSR ประชุมกรรมการบริหาร รวมรุ่น และมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ของ สจว.สพฐ.๒

วันเสาร์ที่ ๒๐ ต.ค.๖๑ ศิษย์เก่าสจว.สพฐ.รุ่น ๒ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์(CSR) ที่โรงเรียนราชานุบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านฯ

นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๔ บริจาคเครื่องแระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำ และ ทีวี แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๔ บริจาคเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำ และ ทีวี แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๔ บริจาคเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่ต่ำ รุ่น MH800

ทีวี LED LG 55 นิ้ว แก่ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

Read More>