ข่าวสารและกิจกรรม

  • วันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ โดยมี พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

  • วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐ อ่านเพิ่มเติม

  • วันพุธที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ณ สจว.สปท.

อ่านเพิ่มเติม

  • วันศุกร์ที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๓๐ การแถลงผลงานวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง "วิถี “ประชารัฐ” วิถีแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ๑๓๓๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงานในพื้นที่ กทม. ครั้งที่ ๒ ณ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

  • วันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ๐๙๓๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงานในพื้นที่ กทม. ครั้งที่ ๒ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย รับฟังการบรรยายสรุปจาก นทพ., ชด.ทหาร, และ ศสภ.ยก.ทหาร

  • วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีและประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล ณ สจว.สปท.

วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ หอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา บริษัท สยามกลการ จำกัด จ.ชลบุรี

วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และเรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี

วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่๑๐ ศึกษาดูงาน ณ โรงงานทำขาเทียม และมณฑลทหารบกที่ ๑๙ รับฟังบรรยายสรุป มทบ.๑๙,กกล.บูรพา,ตรวจคนเข้าเมือง จ.สระแก้ว

วันอังคารที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ ๐๙๓๐ พล.ต.หญิง สุพักตรา ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษา สจว.ฯ นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ รอง บ.สปท.,หน.นขต.สปท.และข้าราชการ สปท.จำนวน ๓๐ นายร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมมพระชนมพรรษาพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามศุภชลาศัย โดยมี ผบ.ทสส.เป็นประธาน

วันอังคารที่ ๔ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำกำลังพล สจว.ฯ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนการบิน

ผอ.สจว.สปท.ทอดกฐินและมอบอุปกรณ์กีฬา วัดแจ้ง จ.อ่างทอง

วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๑ อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี

วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการอบรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๑ อ่านเพิ่มเติม

1 2 3 4 5