๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สจว.สปท. นำ นศ. สจว.สพฐ.๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานภาคตะวันออก เยี่ยมชมกิจการโรงงานประกอบรถยนต์มิตซูบิชิ บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) และศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบังจ .ชลบุรี