๑๒ มี.ค.๖๒ ๐๘๓๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๓ ณ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) โดย พล.อ.ท. ศุภชัย สายเงิน รอง ผบ.คปอ. ให้การต้อนรับ

๑๒ มี.ค.๖๒ ๑๐๓๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๓ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส