๓๑ ม.ค.๖๒ พิธีเปืดหลักสูตร สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ ผบ.สปท.เป็นประธาน โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ สจว.สปท

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ สักการะพระพุทธปัญญาธรรมาธิปัตย์ และสักการะท้าวยะสังกะอสูร

วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม

สักการะ ร.5 พระผู้ทรงเป็นปราชญ์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา ชั้น ๑ อาคาร สจว.สปท.

พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๖