พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก

วันอังคารที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก และรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศฝภ.นทพ.) จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี พ.อ. อธิป แก้วดวงใหญ่ ผอ.ศฝภ.นทพ. ให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก และรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี คุณดวงใจ วัยเจริญ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ

วันพุธที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก และรับฟังบรรยายสรุป ณ โรงงานผลิตรถยนต์ มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี โดยมี MR. YASUHISA YAMAMOTO กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย)ให้การต้อนรับ

วันพุธที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบสนามเด็กเล่น และอุปกรณ์สนามเด็กเล่นณ โรงเรียนบ้านโรงหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก รับฟังบรรยายสรุป และชมการสาธิตทางทหาร ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.) จ.ชลบุรี โดยมี น.อ.ทินกรณ์ กาญจนเตมีย์ รอง ผบ.นสร.กร. ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป ณ หอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา บ.สยามกลการ จำกัด จ.ชลบุรี โดยมี คุณปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร บ.สยามกลการ จำกัด ให้การต้อนรับ