พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

ศึกษาดูงานภาคทหาร การใช้อาวุธ ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันพุธที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๐ คน ศึกษาดูงานฟังบรรยายสรุป และชมการสาธิตทางทหาร โดยมี พล.ท. ภูมิพัฒ จันทร์สว่าง ผบ.นสศ. ให้การต้อนรับ ณ พล.รพศ.๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ ๑๓ พ.ย. ๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๐ คน ศึกษาดูงานชมการสาธิตยิงปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์ โดยมี พล.ต. วิสันติ สระสีดา ผบ.ศป. ให้การต้อนรับ ณ เขาพุโลน

พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีและศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานฟังบรรยายสรุป โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และศึกษาดูงานสนามยิงปืนใหญ่รถถัง เปรม ติณสูลานนท์ ณ ศูนย์การทหารม้า (ศม.)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image