๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑๔๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คนโดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเป็นข้าราชการระดับผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโครงการโรงเรียนสุจริตทั่วทุกภูมิภาค ศึกษาดูงาน รร.ตท.สปท. จ.นครนายก โดยมี พล.ต. กนกพงษ์ จันทร์นวล ผบ.รร.ตท.สปท.ให้การต้อนรับ