๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๐๙๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำนศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ จำนวน ๘๐ คนโดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเป็นข้าราชการระดับผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโครงการโรงเรียนสุจริตทั่วทุกภูมิภาค ศึกษาดูงาน รร.จปร.จ.นครนายก โดยมี พล.ท.สิทธิพล ชินสำราญ ผบ.รร.จปร.ให้การต้อนรับ