๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สจว.สปท. นำ นศ. สจว.สพฐ.๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานภาคตะวันออก เยี่ยมชมพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ๖๒ บนเรือหลวงอ่างทอง โดยมีท่าน พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมการแสดงผลงานวิจัยอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ ,นสร. ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สจว.สปท. นำ นศ. สจว.สพฐ.๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงานภาคตะวันออก เยี่ยมชมดูงานอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.) สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรือหลวงจักรีนฤเบศร กองทัพเรือ จ.ชลบุรี