๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดูงานภาคตะวันออกเยี่ยมชมกิจการ บจก.บางกอก โคมัตสุ และกิจกรรมจิตอาสา รร.วัดป่ายุบ จ.ระยอง

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดูงานภาคตะวันออก สจว.สปท. นำ นศ. สจว.สพฐ.๖ จำนวน ๘๐ คน ร่วมกับมวลชนจิตอาสา ในพื้นที่จ.ระยอง จัดกิจกรรมจิตอาสา โดย มอบทุนการศึกษา ทาสีอาคารเรียน ปลูกต้นรวงผึ้ง อบรมนักเรียนผู้นำ ณ รร.วัดป่ายุบ จ.ระยอง