๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สจว.สปท. นำ นศ. สจว.สพฐ.๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงาน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดย พ.อ.พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผอ.กปพ.บก.สปท. ให้การต้อนรับ และศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง(ศปร.) โดย พ.อ.สนธิเดช มุขศรี รอง ผอ.สปก.ศปร. ให้การต้อนรับ