๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ,๐๙๐๐พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงานกทม.ครั้งที่ ๑ ในการดูงาน บก.ทท. โดยมี พล.ต.ธิติชัย เทียนทอง รอง จก.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ บก.ทท.

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ,๑๓๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีคุณณัฐฐิรา ธนาคุณ รอง ผอ.งานเครือข่ายทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ,๑๕๓๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ (NBT)