ผอ.สจว.สปท.ทอดกฐินและมอบอุปกรณ์กีฬา วัดแจ้ง จ.อ่างทอง

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๑ ผอ.สจว.สปท.นำขรก.สจว.สปท.ทอดกฐินและมอบอุปกรณ์กีฬา วัดแจ้ง จ.อ่างทอง