๔ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำกำลังพล สจว.ฯ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ ๔ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำกำลังพล สจว.ฯ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ