พิธีปัจฉิมนิเทศ การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐

๒๗ ธ.ค.๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐

พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. กล่าวปัจฉิมนิเทศ การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐

หัวหน้านักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่๑๐ กล่าวปัจฉิมนิเทศต่อคณาจารย์

ผู้ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาดีเด่น การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐