อวยพรขึ้นปีใหม่แก่ผอ.สจว.สปท.

๒๗ ธ.ค.๖๑ ศิษย์เก่า สจว.ฯบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เข้ามอบกระเช้าแด่ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

๒๕ ธ.ค.๖๑ ผู้แทนบริษัทสยามกลการ เข้ามอบกระเช้าแด่ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

๒๕ ธ.ค.๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. รับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่จากผู้แทน บริษัท ซีอาร์วี ทรานสปอร์ต จำกัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ สจว.สปท.