ผอ.สจว.สปท. มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ณ สจว.สปท.

  • เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ณ สจว.สปท.