พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพล สจว.สปท.

  • วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีและประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล ณ สจว.สปท.