พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และเรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน เรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี