พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ และศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศฝภ.นทพ.)จ.ฉะเชิงเทราจ.ฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ พล.ต.หญิง สุพักตรา ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษา สจว.ฯ นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ พล.ต.หญิง สุพักตรา ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษา สจว.ฯ นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศฝภ.นทพ.)จ.ฉะเชิงเทรา