๒๐ต.ค.๖๑ กิจกรรม CSR ประชุมกรรมการบริหาร รวมรุ่น และมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ของ สจว.สพฐ.๒

วันเสาร์ที่ ๒๐ ต.ค.๖๑ ศิษย์เก่าสจว.สพฐ.รุ่น ๒ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์(CSR) ที่โรงเรียนราชานุบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านฯ และงานมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ของ สจว.สพฐ.๒