ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พ.ค.๖๑

วันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61 รอง ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.รุ่นที่ 118 เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุปจาก ส่วนราชการ และหอการค้าจ.ตาก กกล.นเรศวร จ.ตาก

ผอ.สจว.นำคณะนศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ ไปศึกษาดูงานภาคเหนือในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พ.ค.๖๑

วันจันทร์ที่ ๗ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำ- นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุปจาก ส่วนราชการ และหอการค้าจ.ตาก กกล.นเรศวร จ.ตาก

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุปจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ กิจกรรม สาธารณประโยชน์ ช่วงบ่ายรับฟังบรรยายสรุป จากหอการค้าจังหวัดเชียงราย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายและหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค.61 รอง ผอ.สจว.ฯ นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ 5 และสจว. รุ่นที่118 ศึกษาดูงานภาคเหนือ ณ ทภ.3 จ.พิษณุโลก

วันจันทร์ที่ ๗ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำ- นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุปจาก ส่วนราชการ และหอการค้าจ.ตาก กกล.นเรศวร จ.ตาก

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุปจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุปจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ กิจกรรม สาธารณประโยชน์ ช่วงบ่ายรับฟังบรรยายสรุป จากหอการค้าจังหวัดเชียงราย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายและหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย

วันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ และสจว. รุ่นที่๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคเหนือ ณ ทภ.๓ จ.พิษณุโลก