ข่าวสารและกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ ๑๔๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.118 ทดสอบการยิงปืน ณ สนามยิงปืน ศรภ.

พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.118 ทดสอบการยิงปืน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ ๑๔๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.118 ทดสอบการยิงปืน ณ สนามยิงปืน ศรภ.

Read More >

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ ๐๙๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.๑๑๘ ศึกษาดูงาน กทม. ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน

พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.๑๑๘ ศึกษาดูงาน กทม. ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ ๐๙๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.๑๑๘ ศึกษาดูงาน กทม. ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน

Read More >

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๑ สจว.สปท. ทำพิธีปิดการอบรมหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ แก่นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๕ จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พ.ค.๖๑ โดยมี พล.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

วันอังคารที่ 22 พ.ค.61 สจว.สพฐ. รุ่นที่ 5 แถลงผลงานวิชาการ ณ อาคารพฤษชาติพระทรงชัย

แถลงผลงานวิชาการ"Smart Thais for Thailand 4.0" ของหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พ.ค.๖๑โดยมี พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารพฤษชาติพระทรงชัย

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค.61 พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. มอบรางวัลเกียรติยศ จิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาบริหารงานยุติธรรม แด่ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ณ สำนักงานศาลฎีกา

พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. มอบรางวัลเกียรติยศ จิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ค.๖๑ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. มอบรางวัลเกียรติยศ จิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

สาขาบริหารงานยุติธรรม แด่ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ณ สำนักงานศาลฎีกา

Read More >

วันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ 118 เดินทางศึกษาดูงาน กทม.ครั้งที่ ๒

พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงาน ณ บก.ตชด.

วันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓

Read More >

วันศุกร์ที่ ๔ พ.ค.๖๑ วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ครบรอบ ๖๓ ปี สถาบันป้องกันประเทศ ณ ห้องชุมชนสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคาร สจว.สปท.

พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๑

วันพฤหัสที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๐๐๐ พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงาน ณ ศปร.

วันพฤหัสที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๑๐ - ๑๒๐๐ พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงาน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

วันพฤหัสที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๓๐ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อม พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.ทท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงาน ณ บก.ทท.

Read More >

วันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61 รอง ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.รุ่นที่ 118 เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุปจาก ส่วนราชการ และหอการค้าจ.ตาก กกล.นเรศวร จ.ตาก

ผอ.สจว.นำคณะนศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ ไปศึกษาดูงานภาคเหนือในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พ.ค.๖๑

วันจันทร์ที่ ๗ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำ- นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุปจาก ส่วนราชการ และหอการค้าจ.ตาก กกล.นเรศวร จ.ตาก

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุปจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ รับฟังการบรรยายสรุปจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดเชียงราย ทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์ ช่วงบ่ายรับฟังบรรยายสรุป จากหอการค้าจังหวัดเชียงราย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายและหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย

วันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ ศึกษาดูงานภาคเหนือ ณ ทภ.๓ จ.พิษณุโลก

Read More >

วันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61 รอง ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ 5 เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ

ผอ.สจว.นำคณะนศ.สจว.สพฐ รุ่นที่ ๕ไปศึกษาดูงานภาคเหนือในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พ.ค.๖๑

วันจันทร์ที่ ๗ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำนศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ ช่วงบ่าย สักการะพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

วันอังคารที่ ๘ พ.ค.๖๑ ผอ.สจว.ฯ นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ เยี่ยมชมสถาปัตยกรรม วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ ๐๘๐๐ ผอ.สจว.ฯ นำคณะ นศ.สจว.สพฐ รุ่นที่ ๕ ศึกษาดูงานภาคเหนือ ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ ๑๑๐๐ ผอ.สจว.ฯ นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จ.เชียงราย

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ ๑๔๐๐ ผอ.สจว.ฯ นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และฟังบรรยายธรรมเทศนา โดยเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ณ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ ๑๔๐๐ รอง ผอ.กศษ.สจว.นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ ศึกษาดูงานภาคเหนือ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ ๑๖๐๐ คณาจารย์ สจว.ฯ นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ ศึกษาดูงานภาคเหนือ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

วันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ รอง ผอ.สจว.ฯ นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ ศึกษาดูงานภาคเหนือ ณ ทภ.๓ จ.พิษณุโลก

Read More >

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างหลักสูตร สจว118 และ สจว.สพฐ.5 ในวันศุกร์ช่วงบ่ายที่ ๔ พ.ค.๖๑ พิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างหลักสูตร สจว118 และ สจว.สพฐ.5 ณ สนามกีฬาเยาวชนกรุงเทพฯ ไทย ญี่ปุ่น

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างหลักสูตร สจว ๑๑๘ และ สจว.สพฐ. ๕

ในวันศุกร์ช่วงบ่ายที่ ๔ พ.ค.๖๑ พิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างหลักสูตร สจว ๑๑๘ และ สจว.สพฐ.๕ ณ สนามกีฬาเยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น)

Read More >

วันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 61 วันคล้ายวันสถาปนา สจว.สปท. 63 ปี

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๖๓ ปี สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันป้องกันประเทศ

วันศุกร์ที่ ๔ พ.ค.๖๑ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๖๓ ปี สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันป้องกันประเทศ ณ ห้องชุมชนสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคาร สจว.สปท.

Read More >

วันศุกร์ที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ ช่วงบ่าย ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาจ.ชลบุรี

ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ และ นศ.สจว.สพฐ รุ่นที่ ๕ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ ๑๓๐๐ ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ชลบุรี

Read More >

วันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61 0800 ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ 118 ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

๒๗ เม.ย.๖๑ ๐๘๐๐ ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันศุกร์ที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ ๐๘๐๐ ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

Read More >

วันศุกร์ที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ ช่วงบ่าย ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาจ.ชลบุรี

ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ และ นศ.สจว.สพฐ รุ่นที่ ๕ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ ๑๓๐๐ ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.ชลบุรี

Read More >

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เม.ย.๖๑ ช่วงบ่าย ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน และกิจกรรมกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี

ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ และ นศ.สจว.สพฐ รุ่นที่ ๕ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน

และกิจกรรมกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เม.ย.๖๑ ช่วงบ่าย ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน และกิจกรรมกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จ.ชลบุรี

Read More >

วันพุธที่ ๒๕ เม.ย.๖๑ สถาบันฯ นำคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๕ ดูงานภาคตะวันออก ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๕ ดูงานภาคตะวันออก ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

วันพุธที่ ๒๕ เม.ย.๖๑ รอง ผอ.สจว.สปท. พ.อ.เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ นำคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๕ ดูงานภาคตะวันออก ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

Read More >

วันพุธที่ 25 เม.ย.61 พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำ คณะ นศ.สจว. รุ่นที่ 118 ศึกษาดูงานภาคตะวันออก

คณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ณ ศาลากลาง จ.ระยอง

วันพุธที่ ๒๕ เม.ย.๖๑ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำ คณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ณ ศาลากลาง จ.ระยอง ฟังบรรยายสรุป ส่วนราชการ จ.ระยอง และ อุตสาหกรรม จ.ระยอง

Read More >

1 2 3 4 5 6 7