ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดการอบรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มอบหมายให้ พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการสถาบันฯ เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมดังกล่าว ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ โดยมี พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ให้การต้อนรับ

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล สจว.สปท.

วันที่ ๒๙ ต.ค.๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีและประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล ณ สจว.สปท.

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐) ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี ณ อนุสรณ์สถาน สปท.

ผอ.สจว.สปท. ชี้แจงผู้รับ การอบรม พสบ.บก.ทท.รุ่น ๑๐ ในวันปฐมนิเทศ

ผอ.สจว.สปท. ชี้แจงแก่ผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องเรียน ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๑

ผอ.สจว.สปท. พบปะผู้รับการอบรม พสบ.บก.ทท.๑๐ (ภาคเอกชน)

ผอ.สจว.สปท. พบปะผู้รับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ (ภาคเอกชน) ณ ห้องเรียน ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อ ๑๖ต.ค.๖๑

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทท.เมื่อ ๑๓ต.ค.๖๑

พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. พร้อมคณะข้าราชการของ สจว.สปท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทท. เมื่อ ๑๓ต.ค.๖๑

พล.อ.รุจ กสิวุฒิ อดีตที่ปรึกษา สจว.สปท. มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

พล.อ.รุจ กสิวุฒิ อดีตที่ปรึกษา สจว.สปท. มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี พล.ตี มนัส แถบทอง ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. ณ ห้องรับรองฯ เมื่อ ๑๒ ต.ค.๖๑

พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท.นำข้าราชร่วมพิธีทำบุญ-ฟังบรรยายธรรม

๑๐ ต.ค. ๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท.นำข้าราช ร่วมพิธีทำบุญ-ฟังบรรยายธรรม และตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.

คณะศิษย์เก่า สจว.รุ่นที่ ๑๐๕ เข้าแสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง

คณะศิษย์เก่า สจว.รุ่นที่ ๑๐๕ เข้าแสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. ณ ห้องรับรองฯ เมื่อ ๘ ต.ค.๖๑

พล.อ.ดุษฏี รามสมภพ อดีต ผอ.สจว.และนายวิวิศน์ เตชะไพบูลย์ ศิษย์เก่า พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑ แสดงความยินดี ฯ

เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๑ พล.อ.ดุษฏี รามสมภพ อดีต ผอ.สจว.และนายวิวิศน์ เตชะไพบูลย์ ศิษย์เก่า พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑ แสดงความยินดีกับ ผอ.สจว.สปท. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว เข้าร่วมงานวันสถาปนา ชด.ทหาร

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว เข้าร่วมงานวันสถาปนา ชด.ทหาร เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ต.ค.๖๑ ณ ชด.ทหาร

ศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชมของคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต

คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชมการดำเนินของ สจว.สปท.เมื่อ ๘ ต.ค.๖๑ โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท.พร้อมคณะนายทหารให้การต้อนรับ

คณะตัวแทน นศ.สจว.รุ่นที่ 109 แสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง

คณะตัวแทน นศ.สจว.รุ่นที่ 109 แสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. ณ ห้องรับรอง เมื่อ 5 ต.ค.61

ผอ.สจว.ประชุมกำลังพลเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

ผอ.สจว.ประชุมกำลังพลเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสู่ KM4.0

พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.เข้าเยี่ยมภรรยา พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.

พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.เข้าเยี่ยมภรรยา พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว. หลังการเข้าพักรักษาอาการป่วย ณ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ เมื่อ ๔ ต.ค. ๖๑

ชมรมศิษย์เก่า สจว.จัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ พล.ต.มนัส แถบทอง

ชมรมศิษย์เก่า สจว.จัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ พล.ต.มนัส แถบทอง เนื่องในโอกาสที่เข้าดำรงตำหน่ง ผอ.สจว.สปท. ณ ห้องอาหารชวนชื่นเมื่อ 4 ต.ค.61

ตัวแทนนักศึกษา สจว.รุ่นที่ ๑๐๘ แสดงความยินดี

ตัวแทนนักศึกษา สจว.รุ่นที่ ๑๐๘ แสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง เนื่องในวาระที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. เมื่อ ๔ ต.ค. ๖๑

ตัวแทนนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๙ แสดงความยินดี

ตัวแทนนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๙ แสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง เนื่องในวาระที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. เมื่อ ๔ ต.ค. ๖๑ผู้แทนบริษัทสยามกลการฯ แสดงความยินดีกับ

ผู้แทนบริษัทสยามกลการฯ แสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง เนื่องในวาระที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. เมื่อ ๓ ต.ค. ๖๑

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ให้กับ พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงท่านใหม่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง