ข่าวสารและกิจกรรม

๓๐ ส.ค. ๖๑ การแถลงผลงานวิชาการ สจว. รุ่นที่ ๑๑๘

แถลงผลงานวิชาการของนักศึกษา หลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เรื่อง "แนวทางการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ในธุรกิจท่องเที่ยว"

วันพฤหัสบดีที่ 6๓๐ ส.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐ การแถลงผลงานวิชาการของนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ เรื่อง "แนวทางการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ในธุรกิจท่องเที่ยว" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Read More>

๒๗ ส.ค.๖๑ ทดสอบวิชาลูกเสือ และรับผ้าผูกคอกิลเวิล และสายบีช ๒ ท่อน

๒๗ ส.ค.๖๑ ทดสอบวิชาลูกเสือ และรับผ้าผูกคอกิลเวิล และสายบีช ๒ ท่อน

Read More>

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ส.ค.๖๑ พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. ร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง" ครบรอบปีที่ ๔ ณ ศปร.บก.ทท.

รอง ผอ.สจว.สปท. ร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ส.ค.๖๑ พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. ร่วมพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง" ครบรอบปีที่ ๔ ณ ศปร.บก.ทท.

Read More>

วัน ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยหลา

พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำนักศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วัน ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้โครงการป่าในเมือง ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Read More>

๗ ส.ค. ๖๑ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง พร้อมข้าราชการ สจว.สปท. ร่วมกิจบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง พร้อมข้าราชการ สจว.สปท. ร่วมกิจบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ส.ค. ๖๑ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง พร้อมข้าราชการ สจว.สปท. ร่วมกิจบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในราชกาลที่ ๙ ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

Read More>

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สจว.สปท. นำนักศักษา สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ๖๑ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สถาบันจิตวิทยาความั่นคง นำนักศักษา สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ๖๑

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สจว.สปท. นำนักศักษา สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ๖๑

ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Read More>

๔ ส.ค.๖๑ สถาบันจิตวิทยาความั่นคง ร่วมทำกิจกรรมกับ สมาคมจิตวิทยาความมั่นคง ในโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๑

สถาบันจิตวิทยาความั่นคง ร่วมทำกิจกรรมกับ สมาคมจิตวิทยาความมั่นคง ในโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๔ ส.ค.๖๑ สถาบันจิตวิทยาความั่นคง ร่วมทำกิจกรรมกับ สมาคมจิตวิทยาความมั่นคง ในโครงการปลูกต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๑ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Read More>

๒๖ ก.ค.๖๑ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง พร้อมข้าราชการ สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๑ ณ บก.ทท.

พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง พร้อมข้าราชการ สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.ค.๖๑ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง พร้อมข้าราชการ สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๑ ณ บก.ทท.

Read More>

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.ค.๖๑ สจว.สปท. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองระหว่าง บก.สปท. กับ สจว.สปท. ณ สนามกีฬาเปตอง บก.สปท.

สจว.สปท. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองระหว่าง บก.สปท. กับ สจว.สปท.

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.ค.๖๑ สจว.สปท. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองระหว่าง บก.สปท. กับ สจว.สปท. ณ สนามกีฬาเปตอง บก.สปท.

Read More>

๒๕ ก.ค.๖๑ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อมข้าราชการของ สจว.สปท. จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

๒๕ ก.ค.๖๑ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อมข้าราชการของ สจว.สปท. จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.ค.๖๑ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อมข้าราชการของ สจว.สปท. จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๓ อาคาร สจว.สปท.

Read More>

๒๔ ก.ค.๖๑ กำลังพลของ สจว.สปท. ผู้สมัครจิตอาสาฯ

เข้าร่วมพิธีและรับพระราชทานหมวก และผ้าพันคอจิตอาสา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ กำลังพลของ สจว.สปท. ผู้สมัครจิตอาสาฯ เข้าร่วมพิธีและรับพระราชทานหมวก และผ้าพันคอจิตอาสา ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๕ บก.ทท.Read More >

๒๔ ก.ค.๖๑ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. ร่วมงานสัมมนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และภาคเอกชน ระดับผู้บริหาร

พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. ร่วมงานสัมมนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และภาคเอกชน ระดับผู้บริหาร

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. ร่วมงานสัมมนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และภาคเอกชน ระดับผู้บริหาร

"พสบ.สัมพันธ์ ๖๑" ณ ห้องประชุมสันติธำรง อาคารศูนย์สันติภาพจอมทัพไทย ๖๐ ปี บก.ทท.

Read More >

๑๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๗๐๐ ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ทำพิธีไหว้ศาลท้าวยะสังกะอสูร เพื่อเดินทางศึกษาดูงาน ณ ภาคตะวันออกเฉียง

นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงาน ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๗๐๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ทำพิธีไหว้ศาลท้าวยะสังกะอสูร เพื่อเดินทางศึกษาดูงาน ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ก.ค. ๖๑
 • เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๓๐ น. พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จว.นครราชสีมา
 • เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๔๐๐ - ๑๕๓๐ น. พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงาน ณ กองทัพภาคที่ ๒ จว.นครราชสีมา
 • เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๔๓๐ - ๑๖๐๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อม พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปจาก นายอิทธิพลธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และ พ.อ.รัฐวุฒิ กระบวนรัตน์ หก.กกร.มทบ.๒๔ ณ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
 • เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิํ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อม พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบบ้านอุ่นไอรัก ณ บ้านกุดลิงง้อ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
 • เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๙ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๑๐๐ - ๑๒๓๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อม พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปจาก นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผอ.อาวุโส สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้แทน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น
 • เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๑๐๐- ๑๒๓๐ น. พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. พร้อม พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุปจาก ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผอ.สซ. และผู้แทน ณ ห้องออดิทอเรียม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

Read More >

๑๗ ก.ค.๖๑ ๐๘๓๐ พ.อ.เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.ฯ นำผู้แทน นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ร่วมประชุมชี้แจงหนทางปฏิบัติ แก่กองบัญชาการแห่งชาติ

พ.อ.เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.ฯ นำผู้แทน นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ร่วมประชุมชี้แจงหนทางปฏิบัติ แก่กองบัญชาการแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๑๗ ก.ค. ๖๑ ๐๘๓๐ พ.อ.เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.ฯ นำผู้แทน นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ร่วมประชุมชี้แจงหนทางปฏิบัติ แก่กองบัญชาการแห่งชาติ (ฝึก) ณ ห้องประชุม ๔๓๑ วปอ.สปท.

Read More >

๑๓ ก.ค.๖๑

๑๓ ก.ค.๖๑ ผอ.สจว.สปท. นำคณะข้าราชการของ สจว.สปท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร-ฟังบรรยายธรรม ณ ห้องพฤกชาติพระทรงชัย สปท.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ค.๖๑ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะข้าราชการของ สจว.สปท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร-ฟังบรรยายธรรม ณ ห้องพฤกชาติพระทรงชัย สปท.

Read More >

๑๑ กรฎาคม ๖๑ พิธีเปิดการฝึกในที่ตั้ง หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

พิธีเปิดการฝึกในที่ตั้ง หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรฎาคม ๖๑ พิธีเปิดการฝึกในที่ตั้ง หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Read More >

พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการของ สจว.สปท. ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ณ อาคาร สจว.สปท.

ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการของ สจว.สปท. ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ณ อาคาร สจว.สปท.

เมื่อวันพุธที่ ๔ ก.ค.๖๑ พล.ต.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการของ สจว.สปท. ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ณ อาคาร สจว.สปท.

Read More >

๓ ก.ค.๖๑ สจว.สปท. จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง การให้ความรู้และติดตามผลการดำเนินงานด้าน ก.พ.ร. ของ สจว.สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร สจว.สปท.

สจว.สปท. จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง การให้ความรู้และติดตามผลการดำเนินงานด้าน ก.พ.ร. ของ สจว.สปท.

เมื่ออังคารที่ ๓ ก.ค.๖๑ สจว.สปท. จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง การให้ความรู้และติดตามผลการดำเนินงานด้าน ก.พ.ร. ของ สจว.สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร สจว.สปท.

Read More >

สำเนาของ Template Slide

พล.ต ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคใต้

 • วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนายการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

นำคณะ นักศึกษาจิตวิทยาความมั่นงคง รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคใต้ ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓

และ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัด พังงา


 • วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชากการป้องกันประเทศ

นำ นักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคใต้ ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี


 • วันพุธที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคใต้ ณ กองบิน ๗ (บน.๗) จ.สุราษฎร์ธานี


 • วันพุธที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ ๑๓๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดประสิทธิธาราม พร้อม มอบทุนการศึกษา และสิ่งของ ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา จ.สุราษฎร์ธานี


 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑ ๐๘๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ สักการะพระบรมธาตุไชยา ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฎร์ธานี


 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑ ๑๕๐๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคใต้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์


 • วันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๖๑ ๐๙๐๐ พ.อ. เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.ฯ นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ศึกษาดูงานภาคใต้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี


Read More >

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ สามคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๔๘ ปี ณ ห้อง ชุมชนสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคาร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

สามคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๔๘ ปี

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ สามคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๔๘ ปี

ณ ห้อง ชุมชนสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคาร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

Read More >

๑๔ มิ.ย.๖๑ สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ. พระนครศรีอยุธยา

สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ. พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ ๐๙๓๐-๑๑๓๐ สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ ๑๓๐๐-๑๕๐๐ สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จ. พระนครศรี อยุธยา

Read More >

ในวันพุธช่วงบ่ายที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ พิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมใจ สายสัมพันธ์ พี่น้อง-ผองเพื่อน ระหว่างหลักสูตร สจว.๑๑๘ และ วสท.๕๙ ณ วสท.

การแข่งขันกีฬาเชื่อมใจ สายสัมพันธ์ พี่น้อง-ผองเพื่อน ระหว่างหลักสูตร สจว. ๑๑๘ และ วสท. ๕๙

ในวันพุธช่วงบ่ายที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ พิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมใจ สายสัมพันธ์ พี่น้อง-ผองเพื่อน ระหว่างหลักสูตร สจว.๑๑๘ และ วสท.๕๙ ณ วสท.

Read More >

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิ.ย.๖๑ กำลังพล สจว.เข้าร่วมชมนิทรรศการ รักชาติเฟสติวัล ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

กำลังพล สจว.เข้าร่วมชมนิทรรศการ รักชาติเฟสติวัล ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิ.ย.๖๑ กำลังพล สจว.เข้าร่วมชมนิทรรศการ รักชาติเฟสติวัล ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

Read More >

วันศุกร์ที่ ๘ มิ.ย. ๖๑ ๐๗๓๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำกำลังพลร่วมตักบาตร ประจำเดือน ณ ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.

พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำกำลังพลร่วมตักบาตร ประจำเดือน

วันศุกร์ที่ ๘ มิ.ย. ๖๑ ๐๗๓๐ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. นำกำลังพลร่วมตักบาตร ประจำเดือน ณ ห้องพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.

Read More >

เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิ.ย.๖๑ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีและประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จ.ส.ต. นวพล วัฒนศิริ จ.ส.ต. วันเฉลิม แสนดวง ส.ท. อนุชา วงษ์จันทร์ และ จ.ท. อุสุพี ทับประเทือง ณ สจว.สปท.

พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีและประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ

เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิ.ย.๖๑ พล.ต. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีและประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

จ.ส.ต. นวพล วัฒนศิริ จ.ส.ต. วันเฉลิม แสนดวง ส.ท. อนุชา วงษ์จันทร์ และ จ.ท. อุสุพี ทับประเทือง ณ สจว.สปท.

Read More >

พล.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. กรุณาตรวจเยี่ยม สจว ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดย พ.อ.ธาวิน รอง ผอ สจว นำนศ.สจว.๑๑๘ สายญี่ปุ่นรับฟังบรรยายสรุป ณ สถานกงสุลไทยเมืองโอซาก้าโดยมีนายนฤชัย นินนาท รอง กสญ. ให้การต้อนรับบรรยายสรุป

พล.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. กรุณาตรวจเยี่ยม สจว ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดย พ.อ.ธาวิน รอง ผอ สจว นำนศ.สจว.๑๑๘

วันจันทร์ที่ ๔ มิ.ย. ๖๑ พล.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. กรุณาตรวจเยี่ยม สจว ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ โดย พ.อ.ธาวิน รอง ผอ สจว นำนศ.สจว.๑๑๘ สายญี่ปุ่นรับฟังบรรยายสรุป ณ สถานกงสุลไทยเมืองโอซาก้าโดยมีนายนฤชัย นินนาท รอง กสญ. ให้การต้อนรับบรรยายสรุป

Read More >

วันจันทร์ที่ ๒๘ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๘๓๐ พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผู้แทน ผอ.สจว.ฯ นำข้าราชการ สจว.ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นายณัฐวุฒิ พลขันธ์ บุตร พล.อ. ก้องเกียรติ พลขันธ์ ณ ศาลา ๑๖ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กทม.

พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผู้แทน ผอ.สจว.ฯ นำข้าราชการ สจว.ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นายณัฐวุฒิ พลขันธ์

วันจันทร์ที่ ๒๘ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๘๓๐ พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผู้แทน ผอ.สจว.ฯ นำข้าราชการ สจว.ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมฟังสวดพระอภิธรรม นายณัฐวุฒิ พลขันธ์ บุตร พล.อ. ก้องเกียรติ พลขันธ์

ณ ศาลา ๑๖ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน กทม.

Read More >

1 2 3 4 5