หลักสูตร สจว.สพฐ.

CSR นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ 5 เดินทางศึกษาดูงานภาคเหนือ

วันพุธที่ ๙ พ.ค.๖๑ ๑๑๐๐ ผอ.สจว.ฯ นำคณะ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕ ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จ.เชียงราย

Read More >

วันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61 0800 ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ 118 ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

๒๗ เม.ย.๖๑ ๐๘๐๐ ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ และ นศ.สจว.สพฐ รุ่นที่ ๕ ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันศุกร์ที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ ๐๘๐๐ ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

Read More >

สจว.สพฐ.รุ่นที่ 5 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ รร.คูเต่าวิทยา

นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ 5 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ รร.คูเต่าวิทยา เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61

Read More >

สจว.สพฐ.รุ่น 5 รับฟังการบรรยายจาก หอการค้า จ.สงขลา

ผอ.สจว.นำคณะ นศ.สจว.สพฐ.5 รับฟังการบรรยายจาก สำนักงาน จ.สงขลา หอการค้า จ.สงขลา และ สตม.จว.สงขลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ รร.คูเต่าวิทยา เมื่อ 13 มี.ค.61


Read More >

สพฐ.รุ่น 5 ศึกษาดูงาน ทรภ.2 และ ทภ.4

พ.อ.วิโรจน์ เกิดแสง รอง ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว.สพฐ.5 ศึกษาดูงาน ทรภ.2 และ ทภ.4 ส่วนหน้า จ.สงขลา เมื่อ 12 มี.ค.61Read More >

นศ.สจว.สพฐ.5 รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ บน.7

ผอ.สจว.นำคณะ นศ.สจว.สพฐ.5 รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ บน.7 เมื่อ 14 มี.ค.61
Read More >

1 2 3