หลักสูตร สจว.

วันศุกร์ที่ 27 เม.ย.61 0800 ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ 118 ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

๒๗ เม.ย.๖๑ ๐๘๐๐ ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ และ นศ.สจว.สพฐ รุ่นที่ ๕ ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันศุกร์ที่ ๒๗ เม.ย.๖๑ ๐๘๐๐ ผอ.สจว. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๘ ไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี

Read More >

๑๒-๑๔ สจว.๑๑๗ และสพฐ.๔ ดูงานภาคตะวันตก

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๗ และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๔ เดินทางไปศึกษาดูงานภาคตะวันตกRead More >

๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๐ สจว.๑๑๗ ดูงานภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๗ เดินทางไปศึกษาดูงานภาคใต้Read More >

๒๒-๒๖ พ.ค.๖๐ ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๗ และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๔ เดินทางไปศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือRead More >

1 2