หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

191022 สัมภาษณ์พสบ11.mp4
191101 ปฐมนิเทศ พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ 11.mp4
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีเปิดสนามเด็กเล่น สจว.สปท. และมอบเข็ม สจว. ให้แก่ นศ. พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑

วันพุธที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๖๐๐ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดสนามเด็กเล่น สจว.สปท. และมอบเข็ม สจว. ให้แก่ นศ. พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ พสบ.บก.ทท.๑๑ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก ณ บก.ทท.

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

พิธีปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันพุธที่ ๘ ม.ค.๖๒ ๑๕๐๐ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท.เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นศ. พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

แถลงผลงานวิชาการของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันพุธที่ ๘ ม.ค.๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานการแถลงผลงานวิชาการของ นศ.พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ อาคารอเนกประสงค์ สปท. อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สจว.สปท.ให้การต้อนรับนักศึกษาพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ เนื่องในวันปฐมนิเทศ

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ ต.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท.ให้การต้อนรับนักศึกษาพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๐ คน รับฟังการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานกทม.ครั้งที่ ๓ ของนักศึกษาพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันพุธที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ ช่วงเช้า พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน กทม.ครั้งที่ ๓ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณมนตรี ศิลปอาชา ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และความร่วมมือธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ให้การต้อนรับ และช่วงบ่าย พ.อ. เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมการถ่ายทอดสด ณ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณชัยนันต์ สันติวาสะ ผู้อำนวยการฝ่าย MCOT Academyให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน ภาคตะวันตก ของนักศึกษาพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธ.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน โดยมี น.อ. สมใจ ชัยวงษ์ รอง ผบ.โรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) อ.สามพราน จ.นครปฐม อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานกทม.ครั้งที่๒ของนักศึกษาพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก (ททบ.๕) โดยมี พล.ท. สกล โชติปัทมนนท์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ให้การต้อนรับ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมี นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ รฟม. ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันอังคารที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก และรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศฝภ.นทพ.) จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี พ.อ. อธิป แก้วดวงใหญ่ ผอ.ศฝภ.นทพ. ให้การต้อนรับอ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานกทม. ครั้งที่ ๑ ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน กทม.ครั้งที่ ๑ รับฟังบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท) โดยมี พล.อ. ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานภาคทหาร การใช้อาวุธ ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันที่ ๑๓ - ๑๔ พ.ย. ๖๒ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท.นำนักศึกษาหลักสูตรพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๐ คน ศึกษาดูงานภาคทหาร การใช้อาวุธ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี และศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑

  • วันพุธที่ ๖ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๐ คน โดยมี พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ อ่านเพิ่มเติม

พิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐

  • วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ โดยมี พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

พิธีปัจฉิมนิเทศ การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐

  • วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐ อ่านเพิ่มเติม

การแถลงผลงานวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

  • วันศุกร์ที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๓๐ การแถลงผลงานวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง "วิถี “ประชารัฐ” วิถีแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ศึกษาดูงาน ณ หอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา บริษัท สยามกลการ จำกัด จ.ชลบุรี

วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ หอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา บริษัท สยามกลการ จำกัด จ.ชลบุรี


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน เรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี
วันพุธที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน โรงงานทำขาเทียม จ.สระแก้ว
วันอังคารที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ พล.ต.หญิง สุพักตรา ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษา สจว.ฯ

นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน

ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศฝภ.นทพ.)จ.ฉะเชิงเทราวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนการบิน

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี


วันที่ ๙ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ


๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มอบหมายให้ พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการสถาบันฯ เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมดังกล่าว ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ โดยมี พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ให้การต้อนรับ

1 2