ข้าราชการ สจว.

คณะศิษย์เก่า สจว.รุ่นที่ ๑๐๕ เข้าแสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง

คณะศิษย์เก่า สจว.รุ่นที่ ๑๐๕ เข้าแสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. ณ ห้องรับรองฯ เมื่อ ๘ ต.ค.๖๑

พล.อ.ดุษฏี รามสมภพ อดีต ผอ.สจว.และนายวิวิศน์ เตชะไพบูลย์ ศิษย์เก่า พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑ แสดงความยินดี ฯ

เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๑ พล.อ.ดุษฏี รามสมภพ อดีต ผอ.สจว.และนายวิวิศน์ เตชะไพบูลย์ ศิษย์เก่า พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑ แสดงความยินดีกับ ผอ.สจว.สปท. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว เข้าร่วมงานวันสถาปนา ชด.ทหาร

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว เข้าร่วมงานวันสถาปนา ชด.ทหาร เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ต.ค.๖๑ ณ ชด.ทหาร

ศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชมของคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต

คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชมการดำเนินของ สจว.สปท.เมื่อ 8 ต.ค.61 โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท.พร้อมคณะนายทหารให้การต้อนรับ

คณะตัวแทน นศ.สจว.รุ่นที่ 109 แสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง

คณะตัวแทน นศ.สจว.รุ่นที่ 109 แสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. ณ ห้องรับรอง เมื่อ 5 ต.ค.61

คณะตัวแทน นศ.สจว.รุ่นที่ 109 แสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง

คณะตัวแทน นศ.สจว.รุ่นที่ 109 แสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. ณ ห้องรับรอง เมื่อ 5 ต.ค.61

ผอ.สจว.ประชุมกำลังพลเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

ผอ.สจว.ประชุมกำลังพลเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสู่ KM4.0

พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.เข้าเยี่ยมภรรยา พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.

พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.เข้าเยี่ยมภรรยา พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว. หลังการเข้าพักรักษาอาการป่วย ณ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ เมื่อ ๔ ต.ค. ๖๑

ชมรมศิษย์เก่า สจว.จัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ พล.ต.มนัส แถบทอง

ชมรมศิษย์เก่า สจว.จัดเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ พล.ต.มนัส แถบทอง เนื่องในโอกาสที่เข้าดำรงตำหน่ง ผอ.สจว.สปท. ณ ห้องอาหารชวนชื่นเมื่อ 4 ต.ค.61

ตัวแทนนักศึกษา สจว.รุ่นที่ ๑๐๘ แสดงความยินดี

ตัวแทนนักศึกษา สจว.รุ่นที่ ๑๐๘ แสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง เนื่องในวาระที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. เมื่อ ๔ ต.ค. ๖๑

ตัวแทนนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๙ แสดงความยินดี

ตัวแทนนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๙ แสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง เนื่องในวาระที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. เมื่อ ๔ ต.ค. ๖๑ผู้แทนบริษัทสยามกลการฯ แสดงความยินดีกับ

ผู้แทนบริษัทสยามกลการฯ แสดงความยินดีกับ พล.ต.มนัส แถบทอง เนื่องในวาระที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สจว.สปท. เมื่อ ๓ ต.ค. ๖๑

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ให้กับ พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงท่านใหม่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผอ.สจว.สปท. ได้นำข้าราชการ สจว.สปท. นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่๕ และครอบครัว จำนวน ๔๐ คนเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี