ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

พิธีเปิดการศึกษา

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

Read More >

ผอ.สจว.ฯ พบปะนักศึกษา สจว.๑๑๘

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ผอ.สจว.ฯ พบปะนักศึกษา สจว.๑๑๘ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

Read More >

สจว.สพฐ.รุ่นที่ 5 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ รร.คูเต่าวิทยา

ผอ.สจว.นำคณะ นศ.สจว.สพฐ.5 รับฟังการบรรยายจาก สำนักงาน จ.สงขลา หอการค้า จ.สงขลา และ สตม.จว.สงขลา รวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ รร.คูเต่าวิทยา เมื่อ 13 มี.ค.61

๒๒ ก.พ.๖๑ ข้าราชการ สจว.ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผอ.สจว.สปท. ได้นำข้าราชการ สจว.สปท. นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่๕ และครอบครัว จำนวน ๔๐ คนเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

๒๘ ธ.ค.๖๐ พิธีปิด พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๙

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๙

๒๗ ธ.ค.๖๐ พสบ.บก.ทท.๙ แถลงผลงานทางวิชาการ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๙ จัดแถลงผลงานทางวิชาการ เรื่อง "รวมพลังขับเคลื่อนสู่การเป็น Thailand 4.0"

1 2