ข่าวสารและกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน สำนักงานเมืองพัทยา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานรับฟังบรรยายสรุป พร้อมมอบของที่ระลึก ณ เมืองพัทยา และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเมืองพัทยา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วันพุธที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๓๑๕ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายสรุป ชมการสาธิตทางทหาร พร้อมมอบของที่ระลึก และปล่อยเต่าทะเล ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

วันพุธที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และร่วมรับฟังบรรยายสรุป พร้อมมอบของที่ระลึก ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

วันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๓๑๕ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานรับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำ คณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด

วันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำ คณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกรับฟังบรรยายสรุป / ตอบข้อซักถาม เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ บริเวณภายในพื้นที่อาคาร สจว.ฯ เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ

วันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓ เวลา ๐๘๓๐-๑๑๐๐ น. สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง โดย กสน.สจว.สปท. ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ บริเวณภายในพื้นที่อาคาร สจว.ฯ เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำโดย พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต พร้อมคณะ นศ.พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ 12 จัดพิธีส่งมอบสนามเด็กเล่น สปท.

วันจันทร์ที่ 17 ธ.ค.63 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง นำโดย พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต พร้อมคณะ นศ.พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ 12 จัดพิธีส่งมอบสนามเด็กเล่นฯ โดยมี พล.ท. ไพศาล งามวงษ์วาน เสธ.สปท. เป็นประธานในพิธีรับมอบสนามเด็กเล่น สปท. ณ สนามเด็กเล่น สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ได้เป็นตัวแทนมอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ พร้อมใบประกาศนียบัตร ในวันที่ ๗ ธ.ค.๖๓ ให้กับ

๑. พล.อ. คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รอง ผบ.ทสส. (๒)

๒. พล.ร.อ. ช่อฉัตร กระเทศ ร.น. รอง ผบ.ทสส. (๓)

๓. พล.อ.อ. สุทธิพันธ์ุ ต่ายทอง รอง ผบ.ทสส. (๕)

๔. พล.อ. ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง เสธ.ทหาร (๒) สายงาน กร.

๕. พล.อ.อ. ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง เสธ.ทหาร (๔) สายงาน กพ.

๖. พล.อ.ท. สุวรรณ ขำทอง จก.กพ.ทหาร

๗. พล.ท. เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ จก.กร.ทหาร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข้าราชการ สจว.สปท.ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีพัฒนาองค์กรในยุค Digital

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. และข้าราชการ สจว.สปท.ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้เทคโนโลยีพัฒนาองค์กรในยุค Digital
ในวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๓ - ๑ ธ.ค.๖๓ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒
ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่
๒ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๓๑๕ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๑ รับฟังบรรยายสรุป และตอบข้อซักถาม ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒
ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.
นำนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๒ รับฟังบรรยายสรุปและโอวาทจาก
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ณ อาคารรัฐสภาใหม่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.
นำนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๑
ณ กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา (นทพ.)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย.63 เวลา 0900 พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ 12 ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ 1 รับฟังบรรยายสรุป จากกรมยุทธการทหาร, ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ, ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๑ ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พ.ย.63 เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๑ รับฟังบรรยายสรุป/ตอบข้อซักถาม พร้อมเยี่ยมชมกิจการ ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ดูงานฟังบรรยายสรุป จาก สำนักงานจังหวัดสระบุรี

  • วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ดูงานฟังบรรยายสรุป จาก สำนักงานจังหวัดสระบุรี, ศูนย์การทหารม้า, มทบ.๑๘ พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

  • เวลา ๑๓๐๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานสนามยิงปืนใหญ่รถถัง ณ ศูนย์การทหารม้า (ศม.)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ดูงานการใช้อาวุธ จ.ลพบุรี

  • วันพุธที่ ๑๑ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ดูงานฟังบรรยายสรุป และชมการปฏิบัติการทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ รวมทั้งการปฏิบัติการจิตวิทยา ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

  • เวลา ๑๓๑๕ น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ดูงานฟังบรรยายสรุป และชมการสาธิตปฏิบัติการทางทหาร รวมถึงตัวแทน นศ. ร่วมยิงปืนใหญ่ ณ เขาพุโลน ศูนย์การทหารปืนใหญ่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พ.อ. อภิสิทธิ์ วงศ์บัวแก้ว รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ดูงาน ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน, สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก

วันอังคารที่ ๑๐ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ น. พ.อ. อภิสิทธิ์ วงศ์บัวแก้ว รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ รับฟังบรรยายสรุปพร้อมเยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอล และมอบของที่ระลึก ณ ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน, สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ ดูงาน ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ กรมควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ (คปอ.)

วันอังคารที่ ๑๐ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๑๕น. พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ. รุ่นที่ ๑๒ วางพวงมาลา จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร รวมถึงเข้าฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ กรมควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ (คปอ.) พร้อมมอบของที่ระลึก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.มอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ ให้กับ พล.ท. ไพศาล งามวงษ์วาน เสธ.สปท. และ พล.ต. กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. 2

วันศุกร์ที่ ๖ พ.ย.๖๓ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. มอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ พล.ท. ไพศาล งามวงษ์วาน เสธ.สปท.
และ พล.ต. กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท. 2 ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้บังคับบัญชา สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.
มอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์

ให้กับ รอง ผอ.สจว.สปท. และ หน.กองสนับสนุน สจว.สปท.

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. มอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์
ให้กับ รอง ผอ.สจว.สปท. และ หน.กองสนับสนุน สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีรับน้อง หลักสูตรการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีรับน้อง หลักสูตรการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ อาคาร สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓

วันที่ ๕ พ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ ณ หอประชุม วปอ.ฯ โดย นายกฯ ได้ปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับความมั่นคงด้านต่างๆ ทั้ง ด้านการเงิน การลงทุน การสร้างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การสร้างความปลอดภัย ด้านสาธารณสุขการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนาประเทศ สิ่งสำคัญที่สุด คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในโอกาสนี้ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการศึกษา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒

วันที่ ๕ พ.ย.๖๓ เวลา ๑๑๓๐ พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชาสนเทศ ๒ อาคาร สจว.สปท. โดย พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ

พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.สปท. กรุณามอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์

พล.อ. ศิราวุฒิ วงค์ขันตี ผบ.สปท. กรุณาอนุมัติมอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ ให้กับ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ประดับยศนายทหารประทวนที่ได้รับ การแต่งตั้งยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย

วันอังคารที่ ๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๔๐๙ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ประดับยศนายทหารประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย ให้แก่ จ.อ. ศิวากร ผลสว่าง ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา

Carousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สจว.๑๑๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ต.ค.๖๓ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สจว.๑๑๗ ณ สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ปฐมนิเทศ นศ. พสบ.บก.ทท.๑๒

วันพุธที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. ชำนาญ ช้างสาต ผอ.สจว.สปท. ปฐมนิเทศ นศ. พสบ.บก.ทท.๑๒ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ณ ห้องประชาสนเทศ ๒

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นางพรทิพย์ โสววัฒนกุล และคณะ เข้าแสดงความยินดีแด ผอ.สจว.สปท.

วันพุธที่ ๒๘ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๘๐๐ นางพรทิพย์ โสววัฒนกุล อดีตผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่า สจว. รุ่นที่ ๘๙ และ พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๒ และคณะร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สจว.สปท.