ข่าวสารและกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันพุธที่ ๘ ม.ค.๖๒ ๑๕๐๐ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท.เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นศ. พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แถลงผลงานวิชาการของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

วันพุธที่ ๘ ม.ค.๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานการแถลงผลงานวิชาการของ นศ.พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ อาคารอเนกประสงค์ สปท. อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงาน ภาคตะวันตก ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธ.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน โดยมี น.อ. สมใจ ชัยวงษ์ รอง ผบ.โรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี พล.ต.ท. อาชวันต์ โชติกเสถียร ผบช.รร.นรต. ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงาน กทม.ครั้งที่ ๓ ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

 • วันพุธที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ ช่วงเช้า พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน กทม.ครั้งที่ ๓ ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณมนตรี ศิลปอาชา ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และความร่วมมือธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ให้การต้อนรับ และช่วงบ่าย พ.อ. เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน กทม.ครั้งที่ ๓ รับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมการถ่ายทอดสด ณ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณชัยนันต์ สันติวาสะ ผู้อำนวยการฝ่าย MCOT Academyให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงาน กทม. ครั้งที่ ๒ ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก (ททบ.๕) โดยมี พล.ท. สกล โชติปัทมนนท์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ให้การต้อนรับ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมี นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ รฟม. ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

 • วันอังคารที่ ๒๖ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก และรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศฝภ.นทพ.) จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี พ.อ. อธิป แก้วดวงใหญ่ ผอ.ศฝภ.นทพ. ให้การต้อนรับ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี คุณดวงใจ วัยเจริญ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ
 • วันพุธที่ ๒๗ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก และรับฟังบรรยายสรุป ณ โรงงานผลิตรถยนต์ มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี โดยมี MR. YASUHISA YAMAMOTO กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย)ให้การต้อนรับ และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบสนามเด็กเล่น และอุปกรณ์สนามเด็กเล่นณ โรงเรียนบ้านโรงหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานภาคตะวันออก รับฟังบรรยายสรุป และชมการสาธิตทางทหาร ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.) จ.ชลบุรี โดยมี น.อ.ทินกรณ์ กาญจนเตมีย์ รอง ผบ.นสร.กร. ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุป ณ หอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา บ.สยามกลการ จำกัด จ.ชลบุรี โดยมี คุณปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร บ.สยามกลการ จำกัด ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานกทม.ครั้งที่ ๑ ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน กทม.ครั้งที่ ๑ รับฟังบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท) โดยมี พล.อ. ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน (กทม.ครั้งที่ ๑) และรับฟังบรรยายสรุป ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) โดยมี พล.ต. สนธิเดช มุขศรี ผอ.สปก.ศปร. ให้การต้อนรับ
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พ.ย.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษา พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน (กทม.ครั้งที่ ๑) และรับฟังบรรยายสรุป ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมี พล.ต. ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง เสธ.สปท.(๑) ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานภาคทหาร การใช้อาวุธ ของนักศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑

 • วันที่ ๑๓ - ๑๔ พ.ย. ๖๒ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท.นำนักศึกษาหลักสูตรพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๐ คน ศึกษาดูงานภาคทหาร การใช้อาวุธ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี และศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑

 • วันพุธที่ ๖ พ.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๐ คน โดยมี พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ

อ่านเพิ่มเติม

๓๑ ต.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกอบพิธีประดับยศให้กับข้าราชการ สจว.สปท.

ผอ.สจว.สปท.ให้การต้อนรับนักศึกษาพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ เนื่องในวันปฐมนิเทศ

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ ต.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท.ให้การต้อนรับนักศึกษาพสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๗๐ คน รับฟังการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง อ่านเพิ่มเติม

พ.อ.เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การฯ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ ต.ค.๖๒ พ.อ.เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๘๓ คน เข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายสรุป สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง อ่านเพิ่มเติม

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.ทหาร และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป ที่ สปท.

วันพุธ ที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ ๑๐๓๐ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.ทหาร และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป ที่ สปท. โดยมี พล.อ นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมด้วย ณ ห้องหมื่นไวยวรนารถ ชั้น ๖ บก.สปท.

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ผอ.สจว.สปท. เป็นผู้แทน บก.ทท. ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ พล.ต. อภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ ผอ.สจว.สปท. เป็นผู้แทน บก.ทท. ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

Carousel imageCarousel imageCarousel image

รองผอ.สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ พ.อ. เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ รอง ผอ.สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมีรอง ผบ.สปท.มาเป็นประธาน

1 2 3 4 5 6