ข่าวสารและกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel image

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย พลโท มนัส แถบทอง ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ให้กับ พลตรี อภิศักดิ์ สมบัตรเจริญนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงท่านใหม่ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๓ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้า สจว.สปท. โดยนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ จัดการแถลงผลงานทางวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายในยุคดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื ซึ่งมี พล.ร.ท. ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย ร.น. รอง ผบ.สปท. เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท.อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel image

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ช่วงบ่าย สจว.สปท. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท.อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผบ.สปท. เป็นประธานปิดการศึกษา มอบประกาศนียบัตรและเข็มจิตวิทยาความมั่นคง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ จำนวน ๘๖ คน ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคาร สจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีลงนามถวายพระพร

Carousel imageCarousel image

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนเป็นข้าราชการที่ดีและร่วมลงนามถวายพระพร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้าราชการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนเป็นข้าราชการที่ดี และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานภาคใต้ ระหว่าง ๒๑ - ๒๖ ก.ค. ๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคใต้ รับฟังบรรยายสรุป ณ กองบิน ๗ (บน.๗) จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี น.อ. ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รอง ผบ.บน.๗ ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๘ ก.ค.๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว. รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานกทม.ครั้งที ๓ ฟังบรรยายสรุปและทดสอบยิงปืน โดย พล.ต. ณัฐวุฒิ สบายรูป ประธานสนามยิงปืน ให้การต้อนรับ ณ สนามยิงปืน ศรภ.อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานต่างประเทศระหว่าง ๒๓ - ๒๙ มิ.ย. ๖๒ สปท.(สจว.สปท.) นำ นศ.สจว.๑๑๙ ดูงาน ญี่ปุ่น เกาหลี ศึกษาดูงานอนุสรณ์สงครามเกาหลี โดย Mr.Park, Sam Deuk ผู้อำนวยการอนุสรณ์สงครามเกาหลี ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๑ มิ.ย. ๖๒ ๖๔ ปีงานคืนสู่เหย้าสจว.สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมจัดงาน ๖๔ ปี คืนสู่เหย้าชาว สจว. และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาขาต่างๆ ๑๒ รางวัล อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๑๐ - ๑๔ มิ.ย. ๖๒ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะ นศ.สจว.รุ่นที่ ๑๑๙ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับฟังบรรยายสรุป ณ ศาลากลาง จ.หนองคาย โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รอง ผวจ.หนองคาย(ด้านความมั่นคง) ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ศึกษาดูงานภาคตะวันออก ระหว่าง ๒๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๒

พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ เข้าเยี่ยมคำนับและฟังบรรยายสรุป จากเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ และศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีพระราชวังจตุมุขสิริมงคล พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ตั้งอยู่ที่พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ กำลังพล สจว.สปท. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ จำนวน ๓๐ ต้น ณ พุทธมณฑล สาย ๔ อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ดูงาน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย อ่านเพิ่มเติม

กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ดูงาน ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

๒๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำคณะนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ ดูงาน ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)อ่านเพิ่มเติม

๑๙ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๕๑๕ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินวิ่งการกุศล สจว.มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ให้การต้อนรับ ณ สะพานพระราม ๘ อ่านเพิ่มเติม

190519 สจว. จัดงานกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

๘ พ.ค.๖๒ งานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ ๖๔ ปี และครบรอบ ๔๙ ปี สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยพล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธี โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสจว.สปท. อ่านเพิ่มเติม

๘ พ.ค.๖๒ งานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ ๖๔ ปี และครบรอบ ๔๙ ปี สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยพล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.เป็นประธานในพิธี โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสจว.สปท.

๓๐ เม.ย.๖๒ ,๑๓๓๐ สจว. จัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ห้องอเนกประสงค์ สจว.สปท. ติดตามรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ www.jogandjoy.run อ่านเพิ่มเติม

190430 สจว. จัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล
  • วันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ โดยมี พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม
  • วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐ อ่านเพิ่มเติม
  • วันพุธที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ณ สจว.สปท.

อ่านเพิ่มเติม

  • วันศุกร์ที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๓๐ การแถลงผลงานวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง "วิถี “ประชารัฐ” วิถีแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ๑๓๓๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงานในพื้นที่ กทม. ครั้งที่ ๒ ณ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

  • วันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ๐๙๓๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงานในพื้นที่ กทม. ครั้งที่ ๒ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย รับฟังการบรรยายสรุปจาก นทพ., ชด.ทหาร, และ ศสภ.ยก.ทหาร

  • วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีและประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล ณ สจว.สปท.

วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ หอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา บริษัท สยามกลการ จำกัด จ.ชลบุรี

วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และเรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี

วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่๑๐ ศึกษาดูงาน ณ โรงงานทำขาเทียม และมณฑลทหารบกที่ ๑๙ รับฟังบรรยายสรุป มทบ.๑๙,กกล.บูรพา,ตรวจคนเข้าเมือง จ.สระแก้ว

วันอังคารที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ ๐๙๓๐ พล.ต.หญิง สุพักตรา ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษา สจว.ฯ นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ รอง บ.สปท.,หน.นขต.สปท.และข้าราชการ สปท.จำนวน ๓๐ นายร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมมพระชนมพรรษาพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามศุภชลาศัย โดยมี ผบ.ทสส.เป็นประธาน

วันอังคารที่ ๔ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำกำลังพล สจว.ฯ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนการบิน

ผอ.สจว.สปท.ทอดกฐินและมอบอุปกรณ์กีฬา วัดแจ้ง จ.อ่างทอง

วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๑ อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี

วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

วันที่ ๙ พ.ย. ๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สาถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดการอบรม พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อ่านเพิ่มเติม

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๑ อ่านเพิ่มเติม

1 2 3 4 5