สมัครเรียน พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 12

รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครฯ สอบถามแผนกเตรียมการ กองการศึกษา สจว.สปท. โทร.๐๒-๒๗๖-๔๖๓๕

ประกาศรับสมัคร พสบ.บก.ทท.12พร้อมคุณสมบัติ.pdf