๒๒ ก.พ.๖๑ ข้าราชการ สจว.ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผอ.สจว.สปท. ได้นำข้าราชการ สจว.สปท. นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่๕ และครอบครัว จำนวน ๔๐ คนเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” บริเวณพื้นที่พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยทุกคนร่วมแต่งกายชุดย้อนยุค เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี