ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สจว.นำคณะ นศ.สจว.สพฐ.5 รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) เมื่อ 15 มี.ค.61


Read More >

วันที่ 7 มี.ค.61 เวลา 1300-1600 น. ผอ.สจว.ได้นำคณะ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ 5 จำนวน 80 คน เดินทางศึกษาดูงาน รร.ตท.สปท. จ.นครนายก โดยมี ผู้บัญชาการ รร.ตท.สปท. ท่าน พล.ต. กนกพงศ์. จันทร์นวล ให้การต้อนรับคณะ

Read More >

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผอ.สจว.สปท. ได้นำข้าราชการ สจว.สปท. นศ. สจว.สพฐ.รุ่นที่๕ และครอบครัว จำนวน ๔๐ คนเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

Read More >

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๙


Read More >

1 2 3 4