ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการขุมทรัพย์ใต้แผ่นดิน ปี ๖๑ ตอนที่๑๙ " มัลเบอร์รี่ผลไม้สุขภาพ ปลูกได้ทุกที่ โดยท่าน พลเอกก้องเกียรติ พลขันธ์ อดีตผอ.สจว." ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๒ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๔๓๐ - ๐๕๐๐ ทาง ททบ.๕

วันอังคารที่ 22 พ.ค.61 สจว.สพฐ. รุ่นที่ 5 แถลงผลงานวิชาการ ณ อาคารพฤษชาติพระทรงชัย

แถลงผลงานวิชาการ"Smart Thais for Thailand 4.0" ของหลักสูตรสจว.สพฐ. รุ่นที่ ๕

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พ.ค.๖๑ โดยมี พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารพฤษชาติพระทรงชัย

Read More >

วันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 61 วันคล้ายวันสถาปนา สจว.สปท. 63 ปี

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๖๓ ปี สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันป้องกันประเทศ

วันศุกร์ที่ ๔ พ.ค.๖๑ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๖๓ ปี สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันป้องกันประเทศ ณ ห้องชุมชนสัมพันธ์ ชั้น ๒ อาคาร สจว.สปท.

Read More >

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๘ วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

Read More >

1 2 3 4