หลักสูตรสจว.๑๑๙ อ่านเพิ่มเติม

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สจว.สปท. นำ นศ. สจว.สพฐ.๖ จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงาน อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดย พ.อ.พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผอ.กปพ.บก.สปท. ให้การต้อนรับ และศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง(ศปร.) โดย พ.อ.สนธิเดช มุขศรี รอง ผอ.สปก.ศปร. ให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๐๙๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงานกทม.ครั้งที่ ๒ ศึกษาดูงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง(ศปร.)

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงานกทม.ครั้งที่ ๑ ในการดูงาน บก.ทท. โดยมี พล.ต.ธิติชัย เทียนทอง รอง จก.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ บก.ทท. ดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณณัฐฐิรา ธนาคุณ รอง ผอ.งานเครือข่ายทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ (NBT) อ่านเพิ่มเติม

190214 0900 สจว.ฯ นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน บก.ทท. โดย รอง จก.ยก.ทหาร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ บก.ทท.

๑๓ ก.พ.๖๒ ,๑๓๓๐ สจว.สปท. จัดกิจกรรม ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ โดย สพฐ.รุ่น ๑ - ๕ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ สจว.ฯ อ่านเพิ่มเติม

๑๓ ก.พ.๖๒,๑๓๓๐ สจว.สปท. จัดกิจกรรม ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์ โดย สพฐ.รุ่น ๑ - ๕ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ สจว.ฯ

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ สัมมนาเรื่อง การศึกษากับความมั่นคงของชาติ ณ รร.อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก อ่านเพิ่มเติม

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
๗ ก.พ.๖๒ ๐๘๐๐-๑๐๐๐ นศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ สัมมนาเรื่อง การศึกษากับความมั่นคงของชาติ ณ รร.อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๐๙๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำนศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน รร.จปร.จ.นครนายก อ่านเพิ่มเติม

๑๔๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน รร.ตท.สปท. จ.นครนายก อ่านเพิ่มเติม

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๐๙๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำนศ.สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน รร.จปร.จ.นครนายก
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๑๔๐๐ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.สพฐ. รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงาน รร.ตท.สปท. จ.นครนายก

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๒ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร สจว.สพฐ.รุ่นที่ ๖ โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ สจว.สปท อ่านเพิ่มเติม

190131พิธีเปิด สจว.สพฐ. ๖

ภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

HOT NEWS
  • วันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ โดยมี พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม
  • วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๖๒ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐ อ่านเพิ่มเติม
  • วันพุธที่ ๒๕ ธ.ค.๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ณ สจว.สปท.อ่านเพิ่มเติม
  • วันศุกร์ที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๓๐ การแถลงผลงานวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง "วิถี “ประชารัฐ” วิถีแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ๑๓๓๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงานในพื้นที่ กทม. ครั้งที่ ๒ ณ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) อ่านเพิ่มเติม

  • วันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ ๐๙๓๐ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงานในพื้นที่ กทม. ครั้งที่ ๒ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย รับฟังการบรรยายสรุปจาก นทพ., ชด.ทหาร, และ ศสภ.ยก.ทหาร อ่านเพิ่มเต็ม
  • วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เป็นประธานในพิธีและประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพล ณ สจว.สปท.อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ หอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา บริษัท สยามกลการ จำกัด จ.ชลบุรีอ่านเพิ่มเต็ม

วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และเรือหลวงจักรีนฤเบศร จ.ชลบุรี อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล คสช. บก.ทท. และกองทัพ

Hotnew

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ CSR อ่านทั้งหมด

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๑

กิจกรรม CSR ประชุมกรรมการบริหาร รวมรุ่น และมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ของ สจว.สพฐ.รุ่น ๒ วันเสาร์ที่ ๒๐ ต.ค.๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]

Head Slide