หลักสูตร

สจว.

พสบ.บก.ทท.

สจว.สพฐ.

หน้าแรก

พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยมหน่วย สจว.สปท.

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๑ พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. และคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย สจว.สปท. และมอบแนวทางการปฏิบัติงานโดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. ให้การต้อนรับ


สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ให้กับ พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงท่านใหม่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงภาพกิจกรรมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ -[อ่านทั้งหมด]

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐) ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี ณ อนุสรณ์สถาน สปท.

ผอ.สจว.สปท. ชี้แจงผู้รับ การอบรม พสบ.บก.ทท.รุ่น ๑๐ ในวันปฐมนิเทศ

ผอ.สจว.สปท. ชี้แจงแก่ผู้เข้ารับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ ณ ห้องเรียน ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๑

ผอ.สจว.สปท. พบปะผู้รับการอบรม พสบ.บก.ทท.๑๐ (ภาคเอกชน)

ผอ.สจว.สปท. พบปะผู้รับการอบรม พสบ.บก.ทท. รุ่นที่ ๑๐ (ภาคเอกชน) ณ ห้องเรียน ๑ ชั้น ๔ อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อ ๑๖ต.ค.๖๑

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทท.เมื่อ ๑๓ต.ค.๖๑

พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. พร้อมคณะข้าราชการของ สจว.สปท. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทท. เมื่อ ๑๓ต.ค.๖๑

พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท.นำข้าราชการร่วมพิธีทำบุญ-ฟังบรรยายธรรม

๑๐ ต.ค. ๖๑ พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท.นำข้าราช การร่วมพิธีทำบุญ-ฟังบรรยายธรรม และตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เข้าร่วมงานวันสถาปนา ชด.ทหาร

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. เข้าร่วมงานวันสถาปนา ชด.ทหาร เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ต.ค.๖๑ ณ ชด.ทหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการของ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการของ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เมื่อ ๘ ต.ค.๖๑ โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท.พร้อมคณะนายทหารให้การต้อนรับ

ผอ.สจว.สปท.ประชุมกำลังพลเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

ผอ.สจว.สปท.ประชุมกำลังพลเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสู่ KM4.0


พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท.เข้าเยี่ยมภรรยา พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.

พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท.เข้าเยี่ยมภรรยา พ.อ.ธาวิน อัครเมธายุทธ รอง ผอ.สจว.สปท.หลังการเข้าพักรักษาอาการป่วย ณ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ เมื่อ ๔ ต.ค. ๖๑

ข่าวสารสำคัญของรัฐบาล คสช. บก.ทท. และกองทัพ

Hotnew

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ CSR อ่านทั้งหมด

พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๑ พล.ต. มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท. นำข้าราชการปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐) ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี ณ อนุสรณ์สถาน สปท.

กิจกรรม CSR ประชุมกรรมการบริหาร รวมรุ่น และมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ของ สจว.สพฐ.๒

วันเสาร์ที่ ๒๐ ต.ค.๖๑ ศิษย์เก่าสจว.สพฐ.รุ่น ๒ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์(CSR) ที่โรงเรียนราชานุบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์-[อ่านทั้งหมด..]

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๐

Head Slide