ประกาศ ให้บุคคลเข้ารับศึกษาหลักสูตร พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ และเชิญมาปฐมนิเทศ

- อนุมัติให้บุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตร พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดูเพิ่มเติม

- กำหนดการปฐมนิเทศ พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ ดูเพิ่มเติม

- กำหนดการพิธีเปิดการศึกษา พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ วันพุธที่ ๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชาสนเทศ ๑ ชั้น ๔ ดูเพิ่มเติม

- ปฏิทินการอบรม พสบ.บก.ทท.รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดูเพิ่มเติม